Eesti Taastuvenergia Kojale laekusid 1.aprillil Eesti Energiaallikate uuringu tulemused, mille kohaselt ei ole Eestil enam seni arvatud kogustes põlevkivi, millest energiat toota, mistõttu peab Eesti kiirkorras üle minema taastuvatel energiaallikatel põhinevatele energiatootmisviisidele.

Põlevkivi Kaevandajate Liidu sõnul vastab tõele, et põlevkivi mahtude hindamisel on varem vigu tehtud ja põlevkivi varud on otsakorral. Liit lisas, et põlevkivielektrijaamad on suutelised veel kuni nädala lõpuni elektrit tootma. „Uuest nädalast peab algama Eestis uus ajajärk, kus elektrit toodetakse taastuvatest allikatest,“ hindasid Põlevkivi Kaevandajate Liidu eksperdid.

Taastuvenergia Koja hinnangul võib kindel olla, et taastuvad energiaallikad Eestist veel otsa ei lõppe – päikest, tuult ja biomassi jagub energia tootmiseks veel tuhandeid aastaid.

Kuna põlevkivi kaevandamisest laekus riigikassasse märkimisväärselt keskkonnatasusid, tuleb nüüd ilmselt ka maksusüsteem ümber muuta ja kaaluda ka päikese, tuule ja biomassi maksustamist, et riigikassat edukalt edasi täita.

Igaüks, kes toodab tuulest või päikesest elektrit, peab tasuma maksu päikese ning tuule kasutamise eest. Senistele võrgutasudele lisandub ka päikese ülekande tasud, sest energiakaod Päikeselt Maani on suured ja see tuleb tarbijatel kinni maksta.

Eesti saab sellel rindel olla esimene, kes arvutab välja ülekande tasud Päikeselt ning seejärel kehtestab tootjatele maksud. 

Eesti Energiaallikate uuring viidi läbi sõltumatute ekspertide poolt. Uuringu detailsete tulemustega tutvumiseks palume pöörduda Eesti Taastuvenergia Koja poole.