Uus aktiivõppe abimaterjal julgustab uurima ja avastama Läänemerd ning kive

Tartu Keskkonnahariduse Keskus andis välja õppekavakohaste programmide juhendajatele aktiivõppe abimaterjali "Uurime ja avastame". Materjal sisaldab kaht õppekavakohast programmi, mis aitavad koolieelikutel ning esimese ja teise kooliastme õpilastel tutvust teha Läänemere ja kivimitega.

Trükises on programmide tutvustus, soovitusi juhendamiseks ning kasutatavate materjalide ja vahendite kirjeldus. Lisadena on abimaterjalid paljundamiseks, mis aitavad programmi ülesandeid ja mänge ise ette valmistada ning läbi viia. Trükise autorid Anneli Ehlvest ja Helle Kont loodavad, et uus materjal pakub uusi võimalusi looduse avastamise ja tundmaõppimise põneval teel nii õpilastele kui õpetajatele.

Õppematerjali trükiversiooni jagatakse loodusmajadele, looduskeskustele ja suurematele raamatukogudele. Kogumiku eesti- ja ingliskeelsed versioonid on alla laetavad Tartu Keskkonnahariduse Keskuse kodulehelt ja projekti "Ühendades Läänemerd - COBWEB" kodulehelt.

Aktiivõppe abimaterjal "Uurime ja avastame" on välja antud projekti "Ühendades Läänemerd - COBWEB" raames. Projekti finantseerivad Kesk-Läänemere Interreg IVA programm 2007-2013 ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti "Ühendades Läänemerd - COBWEB" eesmärk on koostöö arendamine Kesk-Läänemere piirkonnas asuvate ülikoolide, muuseumide ja looduskoolide vahel. Kahe-aastase projekti jooksul korraldatakse Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis Läänemere ja selle keskkonna teemalisi foorumeid; koostatakse õppekava kohaseid programme lasteaedadele, koolidele ja looduskeskustele; luuakse rollimängul põhinev näitus ning interaktiivne rollimängu veebikülg.