16. maist kuni 1. septembrini toimus võõrliikide ülesmärkimise kampaania loodusvaatluste andmebaasi. Keskkonnateabe Keskuse poolt läbi viidud kampaania tulemused on nüüdseks  selgunud.

Vaatlejatele oli ette antud paarikümnest liigist koosnev nimekiri, kelle vaatlusi oodati esmajärjekorras, kuid tagasi ei lükatud ka nimekirja mitte mahtunud võõrliikide leide.

Enim vaatlusi sisestati väikeseõielise lemmaltsa kohta, millele järgnesid Sosnowsky ja hiid-karuputk, verev lemmalts, kanada ja sügis-kuldvits, karvane võõrkakar ja hobukastani-keerukoi. Huvitaval kombel ei laekunud aga ühtegi vaatlust sellise suhteliselt levinud võõrliigi kui hariliku tõlkja ehk rakvere raipe kohta.

Võõrliike vaadeldi kõigis 15 maakonnas, kuid enim Valgamaal, millele järgnesid Harjumaa, Tartumaa ja Viljandimaa.

Kuigi kampaania on selleks korraks lõppenud, saab loodusvaatluste andmebaasi sisestada oma vaatlusi kogu aeg.