Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus (VTA) viib vabaühenduste seas läbi uuringu, mille eesmärk on koguda teavet, kui paljud vabaühendused ja Eesti ettevõtted koostööd teevad. Eriti huvitab meid, kui  paljud vabaühendused kasutavad oma tegevuses ettevõtete vabatahtlikke töötajaid.

Teie arvamused ettevõtete vabatahtliku tegevuse kohta on väga olulised. Avaldatud tulemused võimaldavad meil äriettevõtetele teadvustada vabatahtliku töö vajalikkust ja mittetulundusühingute töös osalemise väärtust.

Uuringu raames käsitletakse ettevõtte vabatahtlike programmina kõiki programme, mille eesmärk on ergutada ettevõtte töötajaid kaasa lööma vabatahtlikuna mittetulundusühingus.

Palume küsimistikule vastata ka nendel ühendustel, kellel puudub seni kogemus koostööst äriettevõtetega!

Kõigi uuringus osalenud organisatsioonide vahel loosib VTA välja kolm pääset 2011. aasta mais toimuvale 2-päevasele ettevõtete vabatahtlike programmi koolitusele! Küsimustiku leiate siit.

Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 13 minutit. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi küsimustiku kohta või soovite, et aitame Teid selle täitmisel, siis helistage palun telefonil +372 55566489.

Teie vastused on konfidentsiaalsed, täidetud ankeete ei avaldata ühelegi organisatsioonile ning tulemusi kasutatakse ainult statistiliselt töödeldud kujul. VTA peab kinni andmekaitse nõuetest ning järgib oma töös ICC/ESOMAR uuringute läbiviimise head tava.