Vabaerakonna Metsarahu Manifestis nõutakse Eesti metsades toimuva hoograie lõpetamist. Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul on selge, et jätkates metsaraiet praeguses tempos, on Eesti poole sajandi pärast kaetud valdavalt raiesmike või võsaga. „,Eestis tuleb kuni ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseni kehtestada kõikidele riigi metsadele  raielimiit mitte rohkem kui 6 miljonit tihumeetrit aastas. See võimaldab metsadel taastuda senistest üleraietest,“ selgitab Talvik. Vabaerakond kutsub kõiki toetama Metsarahu Manifesti oma allkirjaga www.petitsioon.ee või www.rahvaalgatus.ee lehel.

Video Metsarahu manifesti ettelugemisest Eesti erinevates paikkondades on siin.

Metsarahu Manifest

Miks pöördub Vabaerakond avalikkuse poole manifestiga kõikide Eestimaa metsade kaitseks? Oleme teinud valitsusele korduvalt ettepanekuid muuta senist metsanduspoliitikat. Oleme kirjutanud, rääkinud, miitingutel protesteerinud. Ent  metsaraie Eestis üha hoogustub.

Leiame, et on viimane aeg sõlmida ühiskondlik kokkulepe tasakaalukaks metsade majandamiseks. Eesti metsad on meie ühine rikkus. Jätkates metsaraiet praeguses tempos, on Eesti poole sajandi pärast kaetud valdavalt raiesmike või võsaga.

Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. Nii meie elukeskkonna hoidmiseks kui tulevastele põlvkondadele metsa säilitamiseks tuleb ühiskonnas sõlmida järgmised kokkulepped:

1. Eestis tuleb kuni ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseni kehtestada kõikidele riigi metsadele  raielimiit mitte rohkem kui 6 miljonit tihumeetrit aastas. See võimaldab metsadel taastuda senistest üleraietest.

2. Tuleb lõpetada seadustatud lageraied meie looduskaitsealadel.

3. Eesti metsad ja elukeskkond ei tohi sattuda suurtööstusliku tselluloositootmise surve alla. Planeeritava tselluloositehase asukohta, keskkonnamõjusid ning tootmismahte tuleb enne otsustamist põhjalikult ja kriitiliselt analüüsida.

4. RMK pole mitte riigi metsade peremees, vaid majandaja. RMK puhul tuleb lahendada huvide konflikt: ise kavandan, ise korraldan raiumise, ise võtan raha endale.

5. Keskkonnaministeeriumi kantsler ei tohi esindada puidutöösturite huve.

6. Eesti metsade statistika tuleb muuta usaldusväärseks.  Andmed mittemajandatavate ja majanduspiirangutega kaitsealade metsade kohta peavad olema eraldi esitatud.

7. Lageraiete asemel tuleb rakendada püsimetsandust ühes selleks sobiva tehnikaga.

8. Eesti metsade majandamisel peab hakkama eelisarendama kõrge väärtusega puidu töötlemist.

9. Metsade raiet tuleb eeloleval kümnendil reguleerida nõnda, et järgmise poole sajandi jooksul ei tekiks Eestis kvaliteetpuiduga kümnendite pikkuseid lünki.

10. Metsloomade arvukuse reguleerimisel  tuleb leida kompromiss jahimeeste, loodusturismi arendajate ning metsa- ja maaomanike huvide vahel.

- - -

Vabaerakond kutsub kõiki toetama Metsarahu Manifesti oma allkirjaga. Vaid meie inimeste ühiselt väljendatud tahe saab tuua soovitud muutused metsapoliitikas.