Statistikaameti andmetel oli 2023. aasta esimeses kvartalis Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides kokku 11 461 vaba ametikohta, mida on 12% vähem kui mullu samal ajal. Tööandja algatusel lahkus ametist üle 6000 inimese.

Esimeses kvartalis oli nii vabade kui ka täidetud ametikohtade koguarv ligi 620 000 ja neist enamik olid töötleva tööstuse, kaubanduse ning hariduse tegevusaladel. Vabad ametikohad moodustasid koguarvust 1,9% ning neid oli kõige rohkem avaliku halduse ja riigikaitse (1759), tervishoiu ja sotsiaalhoolekande (1427) ning töötleva tööstuse (1372) tegevusaladel.

Statistikaameti analüütiku Argo Tarkiaineni sõnul olid kõikidest vabadest ametikohtadest 38% avalikus sektoris. „Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim avaliku halduse ja riigikaitse ning majutuse ja toitlustuse valdkondades, madalaim aga põllumajanduses ja ehituses,“ ütles ta.

Enamik vabadest ametikohtadest asusid Harjumaal (72%), sealhulgas Tallinnas (63%), järgnesid Tartumaa (8,6%) ja Ida-Virumaa (5,5%). Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim Ida-Virumaal ja Valga maakonnas, madalaim aga Põlva- ja Hiiumaal.

Esimeses kvartalis võeti tööle 42 295 ja töölt lahkus 42 773 inimest. Tööjõu liikumist iseloomustav tööle võetud ja töölt lahkunute summa ehk tööjõu käive vähenes 2022. aasta esimese kvartaliga võrreldes 10%. Nii tööle võetud kui ka töölt lahkunud inimeste arvu poolest olid eesotsas hulgi- ja jaekaubanduse, töötleva tööstuse ning ehituse tegevusalad.

Tööandja algatusel lahkus ametist 6280 töötajat ja see moodustas 15% kõigist töölt lahkunutest. „Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes on tööandja algatusel ametist lahkunute arv suurenenud 35% võrra, kuid möödunud aasta viimase kvartaliga võrreldes vähenenud 7%,“ lisas Tarkiainen.

Hõivatud ametikohtade arvu ja tööjõu liikumise hindamiseks kasutab statistikaamet maksu- ja tolliameti töötamise registri andmeid. Kvartali keskmine vabade ja hõivatud ametikohtade arv avaldatakse kuu lõpu seisuga. Statistikatöö avaliku huvi peamine esindaja on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel statistikaamet andmeid kogub ja analüüsib.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.