Möödunud aasta novembris teatas Keskkonnaõiguse Keskus kohtuvõidust vaidluses Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise otsuse üle - arendaja vaidlustas aga esimeses astmes tehtud kohtuotsuse ringkonnakohtus ning seega kohtuvaidlus jätkub. KÕK jätkab kohtuasjas Urvaste vallavolikogu esindamist.

Vaidlus Ess-soo kaitseala loomise üle algas juba aastal 2004. Käesolev kohtuasi on kogu vaidluses juba kolmas; see sai alguse 2011. aasta jaanuaris, mil ettevõtja esitas Ess-soo kaitse alla võtmise otsuse peale halduskohtusse kaebuse. Ettevõtja leidis kaebuses, et kuna kaitseala loomine takistab tulevikus kaevandamist, rikuti selle otsusega tema õigusi.

Tartu halduskohtu 18.11.2011 otsusega jäeti kaebuse rahuldamata. Kohus leidis, et kohaliku kaitseala loomine ei riku ettevõtja õigusi, kuna tal ei ole subjektiivset õigust kaevandamisele.

Keskkonnateenistus otsustas 2002. aastal kaevandamisloa küll anda, aga ei ole seda menetluse venimise tõttu tänini välja andnud; seega ei ole menetlus veel lõppenud ning ettevõtjal on õigus vaid kaevandamisloa korrakohasele menetlemisele. Kuna subjektiivseid õigusi ei olnud rikutud, ei olnud kaebus kohtu hinnangul põhjendatud.

Arendaja kohtuotsusega ei nõustunud ning esitas sellele kaebuse Tartu ringkonnakohtule. Urvaste vallavolikogu esindab kohtumenetluses KÕKi jurist Kärt Vaarmari.


kikKäesolev uudis pärineb Keskkonnaõiguse Keskuselt, mida rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.