Terviseamet avas esmaspäeval portaali www.vaktsineeri.ee, kust saab põhjaliku ülevaate laste, täiskasvanute ja reisimisega seotud vaktsineerimistest ning immuniseerimise korraldusest ja statistikast.

Lisaks leiab lehelt infot  immuniseerimiskavast ning kõikidest nakkushaigustest, mida on võimalik vaktsineerimisega vältida. Samas on toodud ka  informatsioon vaktsineerimise kõrvaltoimete ja vaktsiinide ohutuse kohta.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõuniku Martin Kadai kinnitusel on  eestikeelse vaktsineerimist käsitleva ametliku kodulehe vajadus olnud arutusel juba pikka aega. „Patsientide ja tervishoiutöötajate infovajadus immuniseerimist puudutavates küsimustes tundub on suur. Tänaseni oli immuniseerimist puudutav ametlik informatsioon killustunud erinevate allikate vahel,“ ütles Kadai.

Terviseameti epidemioloogianõuniku dr Kuulo Kutsari sõnul ei ole koostöös Sotsiaalministeeriumiga loodud immuniseerimise kodulehe eesmärk lühiajaline vaktsineerimise edendamise kampaania.

„Immuniseerimine on Eestis riiklik prioriteet. Immuniseerimiste riiklik korraldamine pole tänapäeval mõeldav vastavasisulise teavituseta. Teavituse osatähtsus efektiivses immuniseerimise korralduses on arenenud ühiskondades sama tähtis kui kõik muud rahva tervisekaitse valdkonna tegevused,“ selgitas Kutsar. 

Terviseameti hallatav veebikeskkond www.vaktsineeri.ee on ainus ametlik riiklik immuniseerimisteemaline koduleht. Portaali eesmärgiks on pakkuda põhjalikku ülevaadet immuniseerimise erinevatest aspektidest kõikidele huvilistele.

Kodulehe avamine ajastati Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) eestvedamisel korraldatavale Euroopa immuniseerimise nädalale, et väärtustada immuniseerimist ühiskonnas laiemalt.