Täna, 21. oktoobril kiitis Vabariigi Valitsus heaks selle aasta kutselise kalapüügi võimaluste eelnõu muudatused, mille kohaselt suureneb tursapüügi maht 25 tonni võrra kalapüügiks kalalaeva püügiloa alusel.

Eelnõu kohaselt võib Läänemerel kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel püüda turska Läänemere avaosas, Soome lahes ja Botnia lahes (ehk ICES-i alarajoonides 25 kuni 32) 1143 tonni senise 1118 tonni asemel.

Eesti 2010. aasta tursapüügi kogumaht on kokku 1319 tonni, millest Läänemere idaosas (alarajoonid 25–32) on 1148 tonni ja Läänemere lääneosas (alarajoonid 22–24) 171 tonni.

Alarajoonides 22–24 ehk Läänemere lääneosas rannapüügil turska ei püüta, mistõttu kogu lubatud püügimaht – 171 tonni – läks jagamisele kalalaeva kalapüügiloa alusel tegutsevate ettevõtjate vahel.

30 tonni Läänemere idaosa tursa püügivõimalustest jäeti Eestile kilupüügil esineva tursa kaaspüügi ja rannikumerest seisevpüünistega püütud tursa katteks. Septembri alguseks oli sellest kogusest püütud 2,7 tonni. Aasta lõpuni jääva rannapüügi ja kaaspüügi varuks jäetakse 2,3 tonni. Ülejäänud osa ehk 25 tonni jagatakse täiendavalt laiali kalalaeva kalapüügiloa alusel tegutsevate ettevõtjate vahel.