Täna, 15. jaanuaril tegi Vabariigi Valitsus Keskkonnaameti moodustamisega seotud muudatused keskkonnavaldkonda puudutavatesse määrustesse. Lisaks kiitis Valitsus heaks  Keskkonnaministeeriumi põhimääruse muutmise.

Määrustes asendatakse viited Riiklikule Looduskaitsekeskusele, Kiirguskeskusele ja keskkonnateenistustele viitega Keskkonnaametile.

Ka Keskkonnaministeeriumi põhimäärusest jäetakse välja keskkonnateenistusi puudutav osa. Samuti korrigeeritakse Keskkonnaministeeriumi ülesannete nimistut ning jäetakse sellest välja funktsioonid, mis lähevad üle Keskkonnaametile.

Mullu detsembris võttis Riigikogu vastu ja president kiitis heaks seaduse, mis näeb ette keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse ühendamise Keskkonnaametiks. Keskkonnaamet alustab tööd 1. veebruaril 2009.