Valitsus otsustas tänasel, 11. juuli istungil moodustada kliima- ja energiakomisjoni, mille eesmärk on kaardistada võimalusi kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ning energiavarustuse tagamiseks, et Eesti keskkond oleks hoitud ning majandus ka tulevikus konkurentsivõimeline.

  • Kliima
  • 11. juuli 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Peaminister Jüri Ratase sõnul määravad kliima- ja energiaküsimused meie tulevikku. "Selge on see, et järgnevatel aastatel ja aastakümnetel näeme energiasektoris mitmeid murrangulisi samme. Suured muutused on ühelt poolt keerulised, kuid nende nutikas ületamine aitab alati avada uusi uksi. Kui leiame oma muredele targad lahendused, saame oma majandusele anda uue hingamise ning pöörame võitluse kliimamuutustega enda kasuks. Seetõttu on tähtis, et valitsus tegeleks nende teemadega otse ja operatiivselt," sõnas Ratas.

Loodud komisjon hakkab kujundama kliima- ja energiapoliitilisi seisukohti ning kaardistama lahendusi kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja riigi energiavarustuse tagamiseks. Eesti jaoks on kõige keerulisemad teemad energiasektori reform ning transpordisektori üleviimine puhastele kütustele. Samuti tuleb otsustada, kuidas toetada kõige paremini tehnoloogilisi uuendusi kliimamuutuste leevendamiseks ja sellest tulenevate võimaluste ära kasutamiseks. Innovatsioon kliima- ja energiavaldkonnas on ühtlasi tuleviku majanduskasvu eeldus.

"Kliimamuutused puudutavad kogu Eesti majandusstruktuuri ning ühiskonda. Hetkel on loomulikult kõige aktuaalsemad Ida-Virumaaga seotud väljakutsed. Meie põlevkivikeskne energeetika peab arenema. Peame võtma suuna keskkonna parema hoidmise ja põlevkivi targema kasutamise suunas. Samas võtavad muudatused aega ning riigil tuleb aidata inimesi, keda need kõige enam mõjutavad," ütles peaminister ning lisas, et neid küsimusi on kavas valitsuskomisjonis arutada.

Kliimamuutustega võitlemise eestvedaja maailmas on Euroopa Liit, kus on arutluse all eesmärk saavutada aastaks 2050 süsinikuneutraalsus. Sel teemal korraldab riigikantselei 13. septembril peaministri eestvedamisel ja koostöös Teaduste Akadeemiaga kliimamuutusele keskenduva konverentsi, mille eesmärk on viia edasi riigisisest arutelu kliima- ja energeetikateemadel.


Taust:
Värskelt loodud kliima- ja energiakomisjoni juhib peaminister ning selle alalised liikmed on keskkonnaminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, haridus- ja teadusminister, kaitseminister ja välisminister. Teised ministrid osalevad komisjoni istungil, kui teemakäsitlus seda eeldab. Oma ettepanekud esitab komisjon valitsuse istungile või kabinetinõupidamisele.