Tallinn on rohelise pealinna aastal loonud interaktiivse Rohekompassi – veebipõhise platvormi aadressil www.rohekompass.ee, kus inimesed saavad hinnata oma keskkonnakäitumist ning anda lubadusi, et muuta oma harjumusi keskkonnasõbralikumaks.

Rohekompassi abil saab igaüks kaardistada oma senise rohekäitumise neljas erinevas valdkonnas: energia, liikuvus, koduaed ja tarbimine.

„Rohekompassi eesmärk on panna inimesi mõtlema, milline mõju on nende igapäevaharjumustel ning kuidas nad saaksid teha keskkonnateadlikumaid valikuid. Mida igaüks teha saab, et olla vastutustundlikum tarbija ja keskkonnasõbralik inimene,“ lausus Tallinn – Euroopa roheline pealinna 2023 juht Krista Kampus.

Iga valdkonna kohta on välja toodud ka lubadused ja tegevused, mida Tallinn nendes valdkondades teeb. „Meie jaoks oli väga oluline see, et kui me kutsume inimesi üles midagi muutma või teistmoodi tegema, siis kindlasti me tahame omalt poolt näidata seda, kuidas Tallinn nendes valdkondadesse panustab ja mida Tallinn teistmoodi teeb,“ kinnitas Kampus.

Ta lisas, et Rohekompass on n-ö pärandiprojekt, mille Tallinn annab kasutamiseks ka järgmistele Euroopa rohelistele pealinnadele nagu 2024. aasta roheline pealinn Valencia.

Kuidas Rohekompass töötab? Pärast oma alusandmete lühikest sisestamist saab valida endale meelepärase teema. Igal teemal ilmuvad küsimused. Vastata võib ausalt – pole valesid ja õigeid vastuseid. Kui väide on tõene, siis tuleb liigutada ajateljel nuppu ja valida aastaarv, millal vastaja rohetegevust alustas – iga rohekäitumine omab kindlat väärtust ja mida rohkem aastaid on vastaja antud rohetegevust harrastanud, seda suurem saab olema tema "preemiapuu" rohekäitumise pildil.

Pärast oma tegevuse kaardistamist annabki Rohekompass välja rohekäitumise pildi ja ettepanekud, kuidas vastaja saaks veelgi enam jätkusuutlikumalt elada. Igaüks saab pärast seda anda endale sobivad rohelubadused ja need omale meililegi saata. Samuti saab lugeda, mida teeb Tallinn antud valdkonnas Euroopa rohelise pealinna tiitliaastal ning lähitulevikus.

Rohekompass on koostatud koostöös Rohetiigri lifestyletest.eu kestliku eluviisi teejuhiga.