Rohelise lahendusena koguti Pirita elanikelt kokku vanad jõulupuud, et teha need hakkpuiduks. Kokku veeti ära 12 tonni kuuski.

Nagu eelmistelgi aastatel koguti Pirital taas vanad jõulukuused kogumispunktidesse pandud konteineritesse ja viidi hakkpuidu tegemiseks.

„Kahe nädalaga koguti kuuest kogumispunktist kokku 13 konteineritäit ehk 12 tonni jõulukuuski, millest tehakse hakkpuitu. Hakkpuidumultši saab kasutada kas haljastuses või terviseradade kattena. Iga aastaga on keskkonnateadlike piritalaste hulk suurem ja kuuskede kogumine sujunud üldiselt hästi. Tõrvatilk meepotis on, et ikka leidub inimesi, kes sokutasid kuuskede kogumiskastidesse olmeprügi ja ehitusjäätmeid või pakkisid okkaid pudistava puu kilekotti,” ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Juba teist aastat ei tee linnaosavalitsus vaatemängulist kuuskede põletamist kloostrivaremete juures. „Jätame ka tänavu suure lõkke tegemata, et hoida ära inimeste rohket kogunemist ja väldime lõkkega kaasnevat tossu,” selgitas Liinat.

Need, kes ei jõudnud oma jõulukuuske konteinerisse tuua, saavad selle viia jäätmejaama.

„Jõulukuuski ei tohi panna olmejäätmete prügikasti ei tervelt ega tükeldatult ega jätta prügikastide kõrvale, neid ei tohi viia haljasalale või metsa alla,” manitses linnaosavanem.

Pirita linnaosa valitsuse tellimusel tegi töid Eesti Keskkonnateenused AS, kuuskede kogumine ja äravedu läks maksma 3000 eurot.

Jäätmejaamade info: www.prugi.ee