Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemaga, kui seadus nõuab. Vastutustundliku ettevõtluse indeksi pronks-, hõbe- või kuldtase on 11 aasta jooksul kokku antud mitmesajale erinevale Eestis tegutsevale ettevõttele. 2018. aasta vastutustundliku ettevõtluse märgised anti üle 2019. aasta 22. mail õhtul pidulikul galal.

  • Majandus
  • 23. mai 2019
  • Foto: Hetk galalt. Kalev Lilleorg

Pronks- hõbe- või kuldtaseme märgise sai tänavu kokku 78 ettevõtet. Vaata täielik nimekirja

„Hindame kõiki Vestmani tegemisi läbi jätkusuutlikkuse vaatenurga,“ sõnas AS Vestman Energia juhataja Aivar Berzin. „Enne, kui mõelda kuidas midagi teha, on vaja enese jaoks paika panna, mida me teeme ja miks.  Vestmani ettevõtted on valinud valdkonnad, mis enim kõnetavad – metsanduse ja põllunduse. Ajaga on lisandunud investeeringud taastuvenergeetikasse ja keskkonda säästvatesse tehnoloogiatesse. Soovime ju süüa puhast toitu, tunda rõõmu ilusatest metsadest, puhtast õhust ja teistest loodushüvedest ning omada teadmisest, et me muudame selle maailma sellevõrra kui meie võimuses on, paremaks.“

“2019. aastal Vastutustundliku ettevõtluse Kuldmärgisega hinnatud Eesti Raudtee on Eesti Raudtee siseauditi osakonna juhi Taavi Saati sõnul läbinud pika tee, et muuta organisatsiooni kultuur väärtuspõhiseks. „Lähtume ettevõtte tegevuses oma põhiväärtusest ning soovime olla läbipaistvad, seaduskuulekad ning ausad. See on eriti oluline majandussektoris, kus Eesti Raudtee riigiettevõttena tegutseb. Lisaks rakendame korruptsiooniennetusel kõiki vajalikke meetmeid, et vähendada võimalikke pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid. Oleme hinnanud oma tegevuse mõjusid ning tegutseme igapäevaselt ka selle nimel, et arvestada üha rohkem oma jalajälje mõjuga ümbritsevale keskkonnale, aga ka kogukonnale ning hoolime oma töötajatest.

„Vastutustundlik ettevõtlus on maailmas järjest kasvav: üha enam ettevõtjaid ja ettevõtteid on teadvustanud, et nende mõju on suurem kui vaid oma tegevusvaldkond ning ettevõtte eesmärke sõnastatake mitte ainult läbi kasumiteenimise, vaid ka kui tervet elukeskkonda mõjutavaid,“ ütles Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Kristiina Esop. „Väga paljud maailma ettevõtted viivad regulaarselt läbi oma tegevuse hindamist ning positiivse mõju suurendamine on nende äritegevuse loomulik osa. Eestis see veel päris nii ei ole, kuid näiteks Vestutustundliku Ettevõtluse Indeksi hindamisel osaleb igal aastal järjest rohkem ettevõtteid ja organisatsioone. Saan ka öelda, et iga aastaga paraneb osalejate n-ö tase ehk et osalema, indeksit täitma tulevad organisatsioonid, kes mõistavad ja mõtestavad oma tegevust laialt ning tundlikult.“

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) (www.csr.ee) on 2005. aastal loodud organisatsioon, mis koondab vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid. Foorumi roll on edendada mõtteviisi, et äritegevus peaks lisaks kasumiteenimisele olema ka sotsiaalselt vastutustundlik, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkus.  Alates 2007. aastast korraldab VEF vastutustundlikkuse alast hindamist: Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksit.

Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis

osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks jätkusuutlikku arengut ning kes teevad järjekindlalt mitmekülgseid pingutusi positiivse mõju suurendamiseks ümbritsevale elukeskkonnale.