Septembri algul saadeti kooskõlastamisringile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatatud vedelkütuse seaduse (VKS) muutmise seaduse eelnõu. Kavandatud muudatustega lisataks VKS reguleerimisalasse ka transpordis kasutatava biokütuse käitlemine ning sätestataks transpordis kasutatava biokütuse osakaalu suurendamiseks eesmärgid ja kohustused.

Vastava muudatuse vajadus tuleneb EL direktiivis 2009/28 seatud miinimumeesmärgist kasutada transpordisektoris hiljemalt aastaks 2020 vähemalt 10% ulatuses taastuvkütust. Käesolev eesmärk soovitakse saavutada biokütuse lisamisega bensiini ja diislikütusesse.

Eelnõu kohustaks kütusetarnijaid suunama tarbimisse EL-nõuetele (eelkõige säästlikkuse kriteeriumitele) vastavat biokütust järgneval määral:

  • alates 2017. a 1. maist vähemalt 3,3% igas tarbimisse lubatud kütuse liitris;

  • alates 2018. a 1. aprillist vähemalt 6,4% igas tarbimisse lubatud kütuse liitris;

  • alates 2019. a vähemalt 8% kütusest, kuid igas tarbimisse lubatud kütuse liitris mitte vähem kui 6,4%;

  • alates 2020. a vähemalt 10% kütusest, kuid igas tarbimisse lubatud kütuse liitris mitte vähem kui 6,4%

Muudatus suurendaks Keskkonnainspektsiooni, -ameti ja –agentuuri halduskoormust seoses andmete koondamis-, töötlemis- ja auditeerimiskohustuste suurenemisega.

Materjalid eelnõude infosüsteemis


Loe kõiki keskkonnaõiguse uudiseid infokirjast!