Ülikooli Kultuuriklubi korraldatavate Tartu Kevadpäevade 2011 ajal on alates 28. aprilli kella 20.00st kuni 1. mai kella 23.00ni keelatud veesõidukite liiklus Emajõel Tartu linnas SAK sõudebaasi ja Sõpruse silla vahelisel alal.

Läbisõit on lubatud vaid eelneval kokkuleppel ürituste korraldajaga ning tingimusel, et veesõidukite kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta üritustel osalejaid, korraldajaid ja pealtvaatajaid.

Ürituste korraldajal on kohustus tagada kasutatava veeala sulgemine, osavõtjate ja pealtvaatajate ohutus ning võimaliku risustuse ja veereostuse likvideerimine. 

Seoses Emajõe jätkuvalt kõrge veetasemega kehtivad veeliiklusele täiendavad piirangud – Tartu linna piirist kuni Võidu sillani ei tohi veesõidukiga liikuda mootori jõul.