Viljandi Maavalitsuse Tervisetuba kutsub kõiki avaldama arvamust äsja valminud Viljandimaa terviseprofiili uue redaktsiooni kohta ning tegema ettepanekuid rahva tervise edendamise valdkonnas.

Viljandimaa terviseprofiili esimene versioon sündis 2010. aasta kevadel. Dokument valmis paljude erinevate elualade spetsialistide koostöös.

Koguti nii tervisestatistikat kui ka töötubades ja foorumites välja koorunud tõdemusi. Nõnda kaardistati Viljandimaa elanike terviseprobleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused parema rahvatervise saavutamiseks.

Valdkond ei arene omasoodu

“Ükski valdkond ei arene omasoodu, nii ka tervise ehk heaolu edendamine. Esmalt on vaja ülevaadet paikkonna tervise tervikolukorrast ning vastavalt sellele planeerida ja ellu viia tegevused, mis mõjutaksid tervist positiivselt,“ selgitas Viljandi maavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist Elo Paap toona.

„Autoga reisile minnes on ka ju vaja esmalt marsruuti ja siis veel palju muud, et reis oleks põnev ja tulemuslik.“

Dokumendis tõdeti, et kõik suuremad probleemid saavad alguse sellest, et Viljandimaa elanikke on üha vähem. Seda hinnalisem on iga Viljandimaal elava inimese tervis, et inimene suudaks luua väärtusi maakonna eluks ja arenguks.

Uuendatud terviseprofiil

Elo Paap rääkis mullu, et nii terviseprofiil kui tervisedenduse tegevuskava on sisuliselt osaks Viljandi maakonna planeeringust. Neid on ühtlasi kavas igal aastal üle vaadata ning vajaduse korral täiendada ja täpsustada.

Nüüdseks ongi Viljandimaa terviseprofiili uuendatud: andmeid täpsustatud, statistikat värskendatud ja tegevuskava täiendatud. Dokumendi liigendust on tehtud ülevaatlikumaks ning kujundust värvikamaks.

Rahva tervise edendamisel lähtutakse jätkuvalt sellest, et tervist on võimalik parandada peamiselt kolme teguri mõjutamise kaudu. Tuleb väärtustada ja suunata inimese suhtumist oma tervisesse, parandada inimese elukeskkonda ja arendada terviseteenuseid.

Ei saa kunagi lõplikult valmis

Ometi ei saa terviseprofiil – nii nagu mis tahes arengudokument – kunagi lõplikult valmis. Seepärast on kõik Viljandimaa elanike tervise edendamisest huvitatud inimesed oodatud kaasa mõtlema ja ettepanekuid tegema selle täiendamiseks.

Viljandimaa terviseprofiiliga 2011 ja tervisedenduse tegevuskavaga aastateks 2010–2013 saab tutvuda Internetis Viljandi maavalitsuse veebilehel alajaotuses “Planeeringud ja arengudokumendid”, samuti tervisetoa veebilehelalajaotuses „Tegevusvaldkonnad / Tervislikke valikuid toetavad meetmed“.

Viljandimaa terviseprofiili koostamist toetas Euroopa Sotsiaalfondi programm “Tervislikke valikuid toetavad meetmed”.