Homme, 1. novembril tähistatakse Pärsti vallas pidulikult veemajanduse projekt valmimist, mis tagab Päri küla ja Ramsi aleviku elanikele kvaliteetse joogivee. Projekti 2,1 miljoni eurosest kogusummast 1,5 miljonit tuli SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Kraanist jooksva puhta vee kvaliteet pole märkamata jäänud ühelegi Ramsi ega Päri asula elanikule. Uskumatu on võimalikuks saanud tänu uute süsteemide oskuslikule planeerimisele ja ehitamisele,“ kiitis Pärsti vallavanem Erich Palm saadud tulemust.

Üle kolme aasta kestnud projektiga viidi Pärsti vallas ühisveevarustus ja –kanalisatsiooni süsteem vastavusse kehtivate nõuetega. Selleks taastati Päri külas ja Ramsi alevikus kokku ligi 4,7 km kanalisatsioonitorustikku ning 4,8 km joogiveetorustikku.

Nii Päri külla kui Ramsi alevikku rajati uued reoveepuhastid ning rekonstrueeriti senised veepumplad. Samuti ehitati Päri külla joogiveetöötlusjaam. Kuna vee ja kanalisatsiooni torustikud paiknevad teede all, siis taastamistöödega said korda ka mõlema asula teed.

Projekti viis läbi OÜ Ramsi VK ning ehitustööd teostas OÜ Wesico Project. „Suurimaks väljakutseks oli projektis reoveepumplate käivitamine, mille projekteeris OÜ Keskkond&Partnerid,“ rääkis OÜ Ramsi VK juhataja Maili Meister ning selgitas, et puhastid on projekti kõige olulisemad ehitised. „Kaasaegse tehnoloogiaga reoveepuhastid aitavad Päril ja Ramsil vähendada keskkonareostust ning seetõttu säästa ka kulukate saastetasude arvelt.“

Lisaks vee kvaliteedi parandamisele on projekt ka keskkonnasäästlik: vähenevad nii veevõrgu lekked kui ka lisavee kogus ühiskanalisatsioonis.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kolmeteistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.