Virtuaalne rannikukaart pakub eestimaalastele avastamisrõõmu

Tartu Ülikooli (TÜ) loodusmuuseumi eestvedamisel valminud põhjalik veebirakendus, mille abil saab tutvuda Eesti rannajoone, rannikualade ning sealse elustikuga, lubab huvilistel teha virtuaalse rännaku mööda rannikut ning lahendada erinevaid ülesandeid.

Koostöös partneritega valminud õppevahend tutvustab just seda piiriala, mille kaudu on hea võrrelda Eesti loodust ja keskkonda naabermaadega. Veebileht aitab uurida, millised on rannikud Soomes, Rootsis ja Lätis, millest tulenevad erinevused ja sarnasused ning  kuidas mõjutab Läänemere seisund meie loodust.

TÜ loodusmuuseumi digitaalarhiivide spetsialisti ja kaardirakenduse ühe looja Veljo Runneli sõnul sündis idee INTERREGI poolt rahastatava projekti COWEB käigus. „Ühest küljest otsisime teavitavat rakendust, mis suudaks kergemini luua teadmistesilda Läänemeremaade vahel. Teisest küljest tahtsime luua õppevahendit, mis oleks kasulik Eesti õpetajatele ja õpilastele ning kus interaktiivsus ja atraktiivsus oleks olulised tegurid.“

„Veebilehe kasu on lisaks harivale suuresti ka tunnetuslik, see aitab tajuda meie looduse ja maastiku terviklikkust. Kõik looduse- ja reisihuvilised inimesed leiavad siit kindlasti midagi põnevat ja kasulikku,“ usub Runnel.

COWEB (Communicating the Baltic) on INTERREG IVA projekt, mille käigus vahetavad partnerorganisatsioonid Soomest, Rootsis, Eestist ja Lätist oma kogemusi keskkonnahariduse ning teaduse populariseerimise vallas. Projekti tulemusena valmivad erinevad näitused, õppematerjalid, õpetamise metoodilised juhendid.

Allikas: ut.ee