Innovaatilised lahendused muudavad Vormsi lähiaastate jooksul energiamajanduslikult iseseisvaks saareks, mille ainulaadset kontseptsiooni plaanivad arendajad eksportida ka välismaale.

ECO-, IKT ekspordi- ning tuuleenergia klastrite ühisel eestvedamisel loodava sihtasutuse eesmärk on erinevate tehnoloogiliste ja energeetiliste lahenduste kasutuselevõtmisega muuta Vormsi n-ö nutikaks saareks. Smart Vormsi projekti lahendustest saavad eestvedajate sõnul kasu eelkõige saare elanikud, kuid ka Eesti riik tervikuna.

Smart Vormsi idee algataja, Net Group OÜ juhi Priit Kongo sõnul on maailmas teadaolevalt kaks sarnast lahendust – Bornholmi saar Taanis ja Jeju Lõuna-Koreas. „Mõlemad on väga hästi töötavad kontseptsioonid, kusjuures Jejul juurutatud lahendusi on müüdud erinevatele riikidele, sh Kanadale,“ ütles Kongo. „Meie ideekontseptsioon baseerub energiaefektiivsete ehitus- ja IT-lahenduste kasutamisel. Samuti nutikatel avalikel teenustel ja elanike teadlikkuse tõstmisel.“

Vormsi vallavanem Urmas Pau sõnul on Vormsil nagu teistelgi väikesaartel ja ka mandril asuvatel maapiirkondadel mitmeid kitsaskohti elanike esmatähtsate teenuste kättesaadavuse ning kohaliku majanduse jätkusuutlikkuse osas, mis vajavad kiiret lahendust.

„Smart Vormsi idee põhineb viiel peamisel aspektil: targad inimesed, tark majandus, tark mobiilsus, tark elukeskkond ja targad avalikud teenused. Kokku moodustavad need nutika lahendustekomplekti, mis ühelt poolt aitab elavdada kohalikku majanduselu saarel ja parandada oluliselt elanike võimalusi esmatähtsate teenuste nagu kultuuri ja meditsiini kättesaadavuse osas. Teisalt avab võimaluse sarnase mudeli rakendamiseks mandril ja eksportida ka mujale maailmas,“ rääkis Pau.

Ivo Palu Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskonnast rõhutas, et nutikate energialahenduste juurutamise kõrval on oluline ka, et Vormsi elanikud hakkaksid ise energiasäästlikult elama. „Panustame nii uute lahenduste juurutamisse kui elanike harimisse ja kaasamisse. Ainult sel viisil on võimalik töötavat mudelit välisriikidele tutvustada ja eksportida,“ nentis Ivo Palu.

Projekti arendajate sõnul on Smart Vormsi eesmärk lähiaastatel saada demokeskkonnaks, mis aitaks loodud oskusteavet eksportida kõikidesse maailma riikidesse, kes teadvustavad endale ääremaastumise probleemi ning on valmis selles osas midagi ette võtma.