Bioneer on juba avaldanud lühema loo Terra Mirimi kogukonna kohta. Kuna meile tuli positiivset tagasisidet ja meie lugejad soovisid teemast rohkem teada saada, siis otsustas Bioneer teha pikema intervjuu. Küsimused ja vastused avaldame järjejutuna. Täna räägime keskkonnakaitsest ja haridustööst Terra Mirimi kogukonnas. Püsige meiega!

Ylle Pehk on sündinud, kasvanud ja omandanud kõrghariduse Eestimaal, Tallinnas. Pikemat aega on ta elanud ja õppinud ka Saksamaal. Kölnis Saksa Spordiülikoolis omandas Ylle magistrikraadi rahvusvahelises spordijuhtimises. Saksamaal kohtas Ylle oma õpetajat Alba Mariat kellega rändas maailma erinevais paikades Brasiilias, Peruus, Indias, Nepaalis ja Sahaaras. Ylle elab Terra Mirimi kogukonnas Brasiilias alates 2006. aastast.

Kas bioloogiline mitmekesisus on teie kogukonna jaoks tähtis? Mida te selle säilitamiseks teete?

Laastatud maa-alade ürgse taimekoosluse taastamine on keskkonnakaitsealaste projektide üks osa.  Peale selle on vetekaitse projektid, mis sisaldavad jõgede puhastamist ja allikate kaitset. Terra Mirim looduskaitsealased projektid puudutavad kohalikku ökosüsteemi kui tervikut.

On tehtud ära suur töö nii kogukonnasisesel territooriumil kui ka ümbruskonnas, et leevendada aastatepikkuse väärkohtlemise tagajärgi ja luua uusi võimalusi.

Mõned aastad tagasi loodi tänu annetustele São Francisco looduskaitseala. See on tükike osaliselt säilinud Atlandi ranniku vihmametsade kooslusega metsaala, mis on nüüd saanud koduks ja varjupaigaks paljudele haruldastele loomaliikidele.

TM puude istutamine

Kas Teie jaoks tähendab ökoloogiline eluviis ka mahetoidu tarbimist? Kas teie kogukonnal on toitumise osas reegleid?

Me sööme piima, muna- ja taimetoitu. Terra Mirimis ei pakuta liha ega kala. Väljaspool kogukonda on toiduvalik kõikide liikmete jaoks vaba.

Suurema osa toidust ostame turult. Oleme praegu teinud valiku tegeleda rohkem sotsiaalsete probleemide lahendamisega kui põlluharimisega.

Me ei osta alati ökomärgiga tooteid. Tähtis on ökoloogilisema poole liikumine. Kõike ei saa kohe ja korraga.

Olulised on ka toiduvalmistamise viis ja valmistaja suhtumine oma tegemistesse. Kui valmistada toitu armastusega ja panna sinna sisse palve, siis muudab see toidu tervendavaks, olenemata sellest, kas tal on ökomärk või mitte. Enne sööki ühendame kaaslastega käed ja loeme söögipalve. Me täname toitu ja Emakest Maad selle eest, mis meil olemas on.

Mida kujutavad endast Terra Mirimi koolitused?

Korraldame palju erinevaid koolitusi ja seminare. On koolitusi, mis on vaid väljapoole, ümbruskonna elanikele suunatud – need on tavaliselt sotsiaalsete projektide raames läbiviidavad tööd 3 põhivaldkonnas: keskkonnakaitse, kunst & kultuur, haridus.

Projektide läbiviimiseks vajaminev raha saadakse kas riigilt või annetustega, nende teostamisel on olulise tähtsusega kogukonnaliikmete enamalt jaolt vabatahtlik töö. Need koolitused on tasuta.

Šamaanitöö ja enesetundmaõppimise vallas toimuvad seminarid ja kursused on mõeldud nii kogukonna liikmetele kui ka inimestele väljapoolt. Selle eest tuleb igal osalejal ise maksta.

Koolitund - pildi saatis Ylle Pehk

Rääkige palun Terra Mirimi sotsiaalsetest projektidest.

Terra Mirim on ümbritsetud väikeste küladega, kus valitseb sotsiaalne ebavõrdsus ja vähene keskkonnateadlikkus. Seetõttu on sotsiaalsetel projektidel selles piirkonnas eriti oluline koht. Kogukond viib ellu keskkonnakaitse-, kasvatuse- ja kultuurialaseid projekte. Eesmärgiks on tõsta jätkusuutlikkust, suurendada keskkonna- ja kodanikuteadlikkust, edendada pärimuskultuuri ning kohaliku vähekindlustatud elanikkonna majanduslikku sõltumatust.

Kesksel kohal igaühe loomingulisuse arendamine. Oluline on kohaliku pärimuskultuuri taaselustamine ning väärtustamine. Seminaride ja töötubade teemadeks on erinevad tantsud (capoeira, afro-, rahu-), samuti teater, rütm ja muusika.

Peale ümbruskonna bioloogilise mitmekesisuse taastamise ning vetekaitse, mis on keskkonnakaitseprojektide osaks, toimuvad seminarid noortele kodaniku- ja keskkonnakaitseõiguse tundmaõppimiseks.

On loodud omalaadne ökoloogilne kool „Õppimine koos Loodusega”. Praegu suudab kool vastu võtta 160 abivajavat last ja noort. Samuti korraldatakse kokkusaamisi vanematega ning koolitusi täiskasvanutele. Toimub õpetajate pidev täiendkoolitus. Ökoloogiline kool kuulub alternatiivkoolide võrku ning on partnerlikes suhetes riiklike koolidega.

Kas ökoloogiline kool on midagi täiendhariduse sarnast?

Ökoloogiline kool ei tähenda ainult puudega ja lilledega suhtlemist. Küll kasutatakse seal tavakoolist erinevat õppimise metoodikat. Mõnikord õpitakse klassiruumides ja teinekord õues.  Näiteks matemaatikat saab õpetada ka puulehtede korjamise ja ülelugemise abil.

Peale loodusega suhtlemise pakub Terra Mirim ka praktilisi koolitusi. Näiteks kohalikele elanikele õpetatakse arvuti kasutamist, et neil oleks paremad võimalused tööle saada.

Lapsi võetakse ökoloogilisse kooli vastu alates kolmandast eluaastast. Brasiilias on riiklike koolide tase kehv ja Terra Mirim on kohalikele lastele heas mõttes oaasiks. Brasiilias ei käi lapsed mõnikord üldse koolis.

Probleemsete perede lapsed on pärit vaestest peredest ja nad elavad ka koolis käies oma perega koos. Vaesus saab olla ka emotsionaalne.

Kas Lõuna-Ameerikas nähtud vaesus erineb siinsest vaesusest?

Sellist vaesust nagu näeb Lõuna-Ameerikas, Euroopas naljalt ei kohta. Kui inimestel pole tööd, siis tulevad ka erinevad probleemid  - alkoholism, kuritegevus või emotsionaalsed probleemid.

Kui Terra Mirimis alles alustas, siis polnud veel usaldust. Nüüd on olemas ümbruskonna positiivne tugi. Alguses oli kohalikel raske mõista, miks keegi tuleb ja hakkab head tegema.

TM meditatsioonitmpel

Kas Terra Mirimi kogukonna üheks eesmärgiks on ka rahu suurendamine maailmas? Olgem ausad paljud maailma probleemid on  ju tingitud vägivallast.

Kindlasti on vägivalla vähendamine oluline. Vägivallatus on üks sotsiaalsete programmide eesmärk. Vägivald on väljund ja sellel on alati põhjused. Sundimine ei anna püsivat tulemust. Muutused peaksid tulema inimese seest. 

Kuidas panna inimesed tegutsema ilma, et neid peaks sundima?

On vaja luua uusi võimalusi, selleks et inimesed märkaksid, et neil endil on võimalik reaalselt oma elu muuta. Üheks praktiliseks näiteks võin siinkohal tuua hiljuti toimunud pagari- ja puutöökursused.

Me alustame oma programmidega päris rohujuure tasandist. Kui ikka sööki laual pole, siis ei saa ka ökoloogilist mõtteviisi vastu võtta.

Ühe uue projekti osaks on puude seemnete ostmine ümbruskonna elanikkonnalt. Nii on tulemus mitmekordselt positiivne: puude säilimine, liigi püsivus, inimeste suurem hoolivus ja motivatsioon ning ka materiaalne kasu.

Sisemist soovi saab tekitada, kui sa suudad teise inimese südant puudutada. Kõik sügavamad muutused saavad toimuda, kui süda on avatud.

TM päikesemaja

Emake Loodus on Terra Mirimi kogukonna liikmetele inspiratsiooniallikas. Kas te väljendate seda näiteks kunsti abil?

Igaühele meist on looduse poolt kaasa antud mingi anne, et loomingulisust väljendada ning oma ülesannet siin elus teostada.

Tihti arvame enda kohta, et me ei ole milleski andekad. Emake Loodus aitab meie „uksi” avada, kanaleid puhastada, tervendada, aitab meid ühendada meie elujõuga. Kunst on meie loomingulisuse üks väljendusvorme.  Samas ongi kogu elu üks suur kunstiteos, mida meil endil on võimalik luua.

Kuidas olete teie rahul oma senise elu kui kunstiteosega?

Igal inimesel on oma elutee. Me ise oleme oma elu sepad ja mina olen oma senise eluga rahul. Minu elu on minu looming ja minu tehtud valikud.


Ylle Pehk peab blogi aadressil: brasiiliasse.blogspot.com