Head sõbrad, 22.-23.09.2017 toimub Ökomäss 2017. Toimumiskoht Balti Jaama restaureeritud ootepaviljon.

Ökomässu avab nagu kombeks olnud seminar, mille kava käesolevas postituses.

Osalejatel paluks registreeruda SRIK-i kodulehel www. renoveeri.net

22.09 Ökomässu seminar „Keskkonnasõbralik miljöö linnas“ Balti Jaama lähiliinide ootepaviljonis

2017. aasta septembris toimuvate  Euroopa muinsuskaitsepäevade teemaks on pärand ja maastik. Ka meie lähtume sellest  teemast ja läheme nüüd säästvast renoveerimisest ja miljööaladest pisut kaugemale linnaruumi  ja räägime sellest, kui oluline on maastik/ haljastus tervikuna  elukeskkonnas. Kas haljastus on osa  visuaalsest miljööst? Kuidas ergonoomiline linnaruum aitab kaasa tahtele viibida avalikus ruumis?   Kuidas  läheneda planeerimisprotsessile, et kõik avaliku ruumi kasutavad sihtgrupid oleksid rahul (on see üldse võimalik?) ja kas maastiku/haljastusega saab muuta ehitatud keskkonda elamisväärsemaks ja suurendada liikuvust? Kuidas aitab kaasa energiaressursside tõhusamale kasutamisele ja kasvuhoonegaaside emiteermise vähendamisele teadlik ruumiline lähenemine?

 

14.00 „Muinsuskaitse ja miljööalad, kas võõrad või omad?“,  Säästva Renoveerimise Infokeskuse  juhataja Tarmo Elvisto

14.15 „Pärandkultuurist miljööaladeni“ -  Jaan Tamm, Säästva Arengu Komisjoni liige, Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatuse liige

14.45  „Miljöö Tallinnas ja mujal Eestis“ - Triin Talk, Muinsuskaitseameti  ehitismälestiste peainspektor

15.15 „Maastik - demokraatlik elatud keskkond“ –  Helen Sooväli- Sepping, Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi professor, Humanitaarteaduste instituudi Maastiku ja kultuuri keskus

15.45 kohvipaus

16.15 „Bio loogiline linn“ Jaak-Adam Looveer, Tallinna linna peaarhitekti büroo linnaplaneerija,  Riigikantselei ruumiloome eksperdirühma juht

16.45 „Vali võsa!“ - Karin Bachmann,  OÜ Kino maastikuarhitekt, ajakirja Õu toimetaja,  MTÜ Tartu Aparaaditehas

17.15 „Kontrrevolutsioon Tallinna  kesklinnas“ - Leonhard Lapin,  Tallinna Kunstiakadeemia emeriitprofessor

17.45 Seminari lõpetamine, moderaator   Tallinna Energiaagentuuri peaspetsialist Pille Arjakas