Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub mittetulundusühinguid ühinema korruptsioonivastase ühenduste võrgustikuga, et üheskoos paremini vähendada Eesti korruptsiooniriske.

Korruptsioonivastane ühenduste võrgustik hakkab analüüsima erinevate valdkondade korruptsiooniohtlikkust ja juhtima riigiorganite tähelepanu kitsaskohtadele seadusandluses ja järelevalves. Võrgustikus koostatakse parandusettepanekuid õigusaktidesse ja hinnatakse kontrollmehhanismide toimet.

"Loodav võrgustik aitab koondada ühendustes ja seltsingutes tegutsevaid inimesi, kellel on tähelepanekuid korruptsiooni kohta," ütles Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii. "Praegu jäävad need tähelepanekud sageli rakendamata, aga uue võrgustiku kaudu loodame neile praktilise väljundi leida."

Kui muudatus- või parandusettepanekuid korruptsiooniriskide vähendamiseks esitab ühenduste võrgustik, mitte vaid üks ühendus, on sellel ühiskonnas tugevam kõla.

Samuti on korruptsioonivastase ühenduste võrgustiku üks eesmärk tõsta korruptsioonialast teadlikkust ühendustes endas. Ka mittetulundusühingud peavad olema teadlikud, kuidas hoiduda korruptsioonist. Näiteks on vaja olla teadlik huvide konfliktist, mis võib tekkida siis, kui mittetulundusühing on tihedalt seotud kohaliku omavalitsusega või riigiasutusega.

Korruptsioonivaba Eesti ühing ootab kodanikuühendusi, kelle jaoks on oluline korruptsioonisriskide vähendamine Eestis, andma teada soovist liituda loodava ühendusega.

Täpsem info projekti kohta info@transparency.ee või ühingu Korruptsioonivaba Eesti kodulehel www.transparency.ee

Võrgustiku loomist rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). Ühendus Korruptsioonivaba Eesti on Avatud Eesti Fondi stipendiaat.