Tänavune aasta on kogu Euroopas pühendatud võitlusele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning värske algatus „Mõtle ja räägi kaasa!“ soovib pöörata inimeste tähelepanu majanduskriisi ajal järsult kasvanud vaesusele siinsamas Eestis.

Nõmme Lastekaitse Liidu juhatuse liikme Kärt Mere sõnul on üleskutse eesmärk teada saada, milline on vaesuse nägu Eestis, ning anda sõna kõigile, keda vaesus on puudutanud. Oma lugusid on oodatud jagama kõik inimesed, kes on kogenud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust või kellel on mõtteid, kuidas olemasolevate vahenditega rasket olukorda leevendada.

Mere julgustab kirjutama nii noori, vanu, linna- kui maainimesi. „Iga inimene on väärtuslik ja igaühel on õigus olla ära kuulatud,“ rõhutab Mere.

Kirju oodatakse märtsikuu jooksul aadressile UNICEF, Auna 6, 10137 Tallinn või e-posti aadressile kirjuta@unicef.ee. Kirjadest saadud kogemustele ja ettepanekutele toetudes korraldatakse septembrikuus ka vaesuse teemaline konverents.

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks loodud võrgustikku EAPN Eesti kuuluvad Nõmme Lastekaitse Liit, Heifer Eesti MTÜ, UNICEF, Perede ja laste nõuandekeskus ning Eakate ja erivajadustega inimeste ühingud. EAPN Eesti on 1990. aastal asutatud Euroopa Vaesuse Vastu Võitlemise Võrgustiku (European Anti-Poverty Network) liige, mis koondab kodanikuühendusi kogu Euroopast, et ühisel jõul võidelda vaesuse ja sotsiaalsete probleemide vastu.