Piisav sissetulek ei ole ainus esmavajalik tingimus, et kakaotalunike ning nende perekondade olukorda parandada. Kogu kakao tootmisahel talunikust kuni šokolaadifirmani peab muutuma läbipaistvamaks.

 • Toit ja aiandus
 • 17. juuni 2013
 • Fotol šokolaad. CC0 Public Domain. Pixabay

Kakao tootjariikides on juba tuhandeid põllumehi, kes on liitunud eetilise sertifitseerimissüsteemiga, mis tagab neile olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, ja ökoloogilisi hüvesid. Kuid just šokolaadifirmad peaksid astuma kakaotootmise olukorra parandamiseks vajalikke samme.

Eetilised sertifitseerimissüsteemid on lihtne ning läbipaistev tööriist, mille läbi firmad saavad tõestada, et neile läheb korda kakaod kasvatavate inimeste elu. Sertifikaate väljastavad kolm põhilist sertifitseerimisorganisatsioon Fairtrade International, Rainforest Alliance ja UTZ Certified.

Kasutades üht neist sertifitseerimissüsteemidest, garanteerivad firmad:

 • jätkusuutliku kakaotootmise, mis tagaks põllumeestele miinimumhinna hoolimata muutustest maailmaturul (ainult õiglase kaubanduse sertifikaat);

 • sotsiaalsed hüved kakaokasvatajate kogukondade arenguks: näiteks joogivesi, koolid, arstiabi (õiglane kaubandus ning UTZ);

 • ILO poolt keelustatud lapstööjõu mittekasutamise (kõik sertifikaadid);paremad töötingimused: ohutu tööriietus, arstiabi, ILO konventsioonide ning kohalike seaduste kohased töötunnid (kõik sertifikaadid);

 • põllumeeste koolitamine kakaotootmise edendamiseks (kõik sertifikaadid);

 • õigus moodustada ühistuid ja ametiühinguid ning organiseeruda tagamaks läbirääkimistel kohalike ning rahvusvaheliste kaubanduspartneritega tugevam positsioon (kõik sertifikaadid).

Tänu logodele on tarbijatel kergem sertifitseeritud tooteid teistest eristada. Sertifitseerimismärk tagab selle, et kogu tootmisahel alates põllumehest kuni lõpptooteni on kontrollitud sõltumatute organisatsioonide poolt.

Kõik kolm logo kuuluvad vastavatele organisatsioonidele, mis sertifitseerivad ning märgistavad šokolaadifirmade õiglaselt valmistatud tooteid.

Õiglase kaubanduse logodFairtrade International keskendub põhiliselt väiketalunike elutingimuste parandamisele. Nende poolt sertifitseeritud toodetele antakse õiglase kaubanduse märk.

Õiglase kaubanduse logodRainforest Alliance on suunitlusega keskkonnakaitsele – eriti pööratakse tähelepanu bioloogilisele mitmekesisusele. Tooted kannavad Rainforest Allianceʼi poolt sertifitseerituse templit.

Õiglase kaubanduse logodUTZ Certified on pühendunud kvaliteetsete toodete jätkusuutlikule tootmisele. Toodetel on märk kirjaga “UTZ Certified”.


Mõtle kaasa!

Kas Sul on tarbijana tunne, et olukorra muutmine pole Sinu võimuses? Nüüd ei pea Sa end enam abitult tundma! “Make Chocolate Fair!” www.makechocolatefair.org   (MCF!) on rahvusvaheline kampaania, mis paneb 2013–2015 aastal inimesed tegutsema suurema õigluse nimel ülemaailmses kakaotööstuses.

MCF! eesmärgiks on koguda 16 riigis allkirju petitsioonile, mis nõuab šokolaadifirmadelt nii inimeste kui planeedi vastutustundlikku kohtlemist.

MCF! nõuab, et šokolaadifirmad:

 • tagaksid kakaokasvatajatele ja nende töölistele õiglase tasu;

 • peaksid kinni inim- ja tööõigustest kogu kakao tarneahela ulatuses ja võitleksid laste orjatöö vastu;

 • toetaksid kakaokasvatajate tegevusi jätkusuutliku ja mitmekesise põllumajanduse vallas;

 • ühineksid sõltumatu sertifi tseerimis- ja järelevalvesüsteemiga.

Ole valmis tegutsema! Selleks, et kampaanias aktiivselt osaleda, on palju võimalusi:

 • anna oma allkiri petitsioonile;

 • tule kohtuma Lääne-Aafrika kakaokasvatajatega;

 • osale šokolaadibussi Euroopa-turneel;

 • osale üle-euroopalistel šokolaadiaktsiooni päevadel või korralda hoopis omaenda üritusi.