Täna allkirjastati rahandusministeeriumis Šveitsi–Eesti koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi koostöölepe, millega tugevdatakse kolmanda ja avaliku sektori koostööd, kirjutab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) juhitud fondi kaudu toetatakse kodanikeühenduste projekte kahe miljoni euroga. Selle fookuses on kohalike omavalitsuste ja kodanikeühenduste koostöös pakutavad sotsiaalteenused, mis keskenduvad nii probleemide ennetusele kui ka tagajärgedega tegelemisele.

Programmi kaudu toetatakse sotsiaalseid probleeme ennetavaid ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavaid tegevusi  nagu sport, noorsootööd, huvi- ja vabaharidus ning kogukonnateenused. Esimene taotlusvoor avatakse aprillis 2011.

Lepingule kirjutasid alla Šveitsi suursaadik Helsingis Maurice Darier, rahandusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Agu Laius.

„Kodanikualgatused muutuvad Eesti ühiskonnas järjest olulisemaks," ütles Ivar Sikk koostööleppest rääkides. „Šveits on hea näide arenenud kodanikuühiskonnast ning saadud rahaline toetus ja teadmised on meie jaoks väga olulised."

Fondi tegevust juhib ja viib ellu KÜSK koostöös rahandusministeeriumi ja siseministeeriumiga. Selle kogumaht on 2,3 miljonit eurot, mida kaasrahastab 300 000 euroga siseministeerium.

KÜSKi juhataja Agu Laiuse sõnul on vabaühendused valmis ühiskonnas suuremat rolli kandma. „Vabaühenduste fond on tänuväärselt suunatud avalike teenuste osutamise käivitamiseks ühenduste kaudu," ütles Laius. „Koos omavalitsustega teenuste osutamine tugevdab märgatavalt ka ühiskonna sidusust."

Tegemist on kümnenda Šveitsi-Eesti koostööprogrammi projektiga, kokku toetatakse Eesti majanduslikku ja sotsiaalset arengut viie aasta jooksul (2007-2012) 34 miljoni euroga. Koostööprogrammi koordineerib rahandusministeerium.