Kohus andis Kullalaanele esmase õiguskaitse 18. märtsil, kohtusse läks juhtum 17. märtsil.

RMK ei rääkinud kohalikega seda raiet läbi. Seaduse järgi on RMK-l kohustus kohalikud KAH-alade majandamisplaanidesse kaasata. Metsa(raie)teatis võeti 16. märtsil, vaid päev enne lageraiet. Oluline on teada, et metsateatist saab kohtus vaidlustada 30 päeva, samal ajal võib metsa lõikama hakata koheselt. Raietööd võivad aega võtta vaid paar päeva. Tähtis on kiire ja kohene reageerimine.

Kätte on jõudmas lindude pesitsusaeg. Kohalikud elanikud ongi parimad looduskaitsjad.