Turunduskonverentsi Password raames kuulutati eile Tartus välja konkursi “Suhtekorraldustegu 2008” võitjad, kus innovatsiooni eriauhinna pälvis esimene võrukeelne laulupidu “Uma Pido” loova kommunikatsiooni eest. 

Innovatsiooniaasta juht Urmas Kõiv ütles võitjate väljakuulutamisel, et eriauhinna eesmärk on tunnustada koos tegemist, loovust ja innovaatilist mõtlemist. Võro Seltsi ja Võru Instituudi eestvõttel korraldatud esimese võrukeelse laulupeo “Uma Pido” kommunikatsiooni planeeris ja aitas teostada loovagentuur Maailm (www.maailmad.ee). 

“Uma Pido” kommunikatsioon oli vahetu ja ehe, tõstes esile võrukeelses kultuuriruumis aset leidnud erinevaid sündmusi. Kogu laulupeo ettevalmistus oli suunatud võrukeelse kogukonna ühtekuuluvustunde suurendamisele. Tegevused hõlmasid kolme Kagu-Eesti maakonda ehk kogu Vana Võrumaa territooriumi. Samas pandi rõhku ka üleriiklikule teavitusele, et kaasata laulupeole omakandi rahva kõrval ka suurtesse linnadesse kolinud võrukeelseid inimesi, samuti kõiki teisi huvilisi. 

Laulupeo ettevalmistuse raames korraldati omakeelsete laulude võistlus “Uma laul”, kutsuti kokku ‘mehed metsast’ meeskoor, vändati koori loomisest dokumentaalfilm “Meeste tee lauluni”, avati fotokunstnik Peeter Lauritsa 100 m2 suurune fotopannoo “Lõunõhummogumaa”, sepistati laulupeo sümbol – ülisuur parmupill – Rõuge sepa Peeter Reemanni sepikojas jpm. Suurt rõhku pandi ka sisulise ja visuaalse kommunikatsiooni ühtsusele. Nii kasutati näiteks modellidena laulupeo plakatitel ja reklaamides korraldajaid, kes ‘astusid maha’ Peeter Lauritsa fotopannoolt.  

Kommunikatsioon toetas kõiki nimetatud iseseisvaid sündmusi, et siduda teekond laulupeoni ühtseks tervikuks ja tugevdada seeläbi võru keele ning kultuuriruumi identiteeti. “Uma Pido” õnnestus tervikuna väga hästi: 31. mail 2008 peetud laulupeost võttis koos päevaprogrammiga osa ligi 10 000 inimest. “Uma Pido” algatas ühtlasi võrukeelsete laulupidude traditsiooni – järgmine omakeelne laulupidu peetakse 2010. aastal Põlvas Intsikurmu lauluväljakul (www.umapido.ee). 

Esimese “Uma Pido” dokfilmi treiler, teleklipid, “Uma laulu” parimad palad, laulupeo õhtuse peakontserdi eredamad hetked jm on nähtav ka YouTube’is: