Täna algas Keskkonnainvesteeringute Keskuses taotlusvoor jäätmete kogumise ja taaskasutuse projektide rahastamiseks. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava vooru eelarveks on 140 miljonit Eesti krooni, mis jaguneb kahe toetussuuna vahel. Taotluste esitamise tähtaeg on 8. detsember 2010.

Vooru eelarvest pool ehk 70 miljonit Eesti krooni plaanitud kohalike omavalitsuste poolt asutatud juriidilistele isikutele jäätmekäitluskeskuse, ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamiseks.

Teine pool aga Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamise arendamiseks ning selliste jäätmete taaskasutamiseks, mille kohta on õigusaktides kehtestanud sihtarvud. Sellisteks jäätmeteks on näiteks pakendid, patareid ja akud, elektri-ja elektroonikaseadmed ning romusõidukites sisalduvate materjalide jäätmed.

Kindlasti tasub silmas pidada, et muid jäätmekäitlustegevusi, nagu jäätmete masspõletamist või jäätmekütuse tootmise arendamist ei toetata ning kõik tegevused peavad olema kooskõlas riigi jäätmekavas määratletud tegevustega.

Meetme tingimusi ning taotlusele esitatud nõudeid tutvustav infopäev toimub novembri alguses Tallinnas. Täpsem info ilmub KIKi kodulehel.