15. detsembril (Esialgses teates oli 15. jaanuaril.) kell 9 algas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu taas E-toetuse keskkonnas elektriliste sõidukite ostutoetuseks taotluste esitamine ning kestab kuni eelarve täitumiseni.

KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming selgitab, et võrdsete võimaluste tagamiseks on E-toetuse keskkonnas olnud võimalus taotlusi sisestada alates 13. novembrist.

„Teame, et huvi on taas väga suur. Kui aasta alguses sai ca kolm korda suurem taotlusvooru eelarve täis mõne tunniga, siis võib ette arvata, kui kiiresti nüüd see juhtub,“ selgitab Tooming. „Vaatame taotlused läbi laekumise järjekorras. Loodame, et need on kvaliteetsed, sest see võimaldab rahastusotsused teha võimalikult kiiresti. Aega on meil selleks maksimaalselt 70 päeva, kuid eeldatavasti saame esimesed otsused teha juba uue aasta alguses.“

Vooru eelarve on 380 000 eurot, millest läheb maha meerikutele minev summa. Samas lisanduvad sinna esimesest voorust katkestatud projektide arvelt laekunud vahendid. Tänaseks on seda kokku 75 000 eurot. Toetuse määrus võimaldab jätta vooru eelarvet ületavaid taotlusi ootele. Kui raha peaks vabanema, teeb KIK taotlejale ettepaneku taotluse ülevaatamiseks ja rahuldamiseks.

KIK annab taotlusvooru sulgemisest eelarve täitumise korral teada oma kodulehel ja sotsiaalmeedias. Samuti suletakse siis E-toetuse keskkonnas taotluste esitamise võimalus.

Peamised tingimused

• Toetatakse uute täiselektriliste M1 ja N1 kategooria sõidukite ostu.

• Taotlejateks võivad olla Eesti e-äriregistris registreeritud ettevõtjad ja Eesti isikukoodi omavad füüsilised isikud. Esimesest voorust juba toetust saanud uuesti taotleda ei saa.

• Toetuse summa sõiduki kohta on 5000 eurot. Elektrisõiduki hind võib olla kuni 50 000 eurot käibemaksuta.

• Elektrisõidukiga tuleb nelja aasta jooksul läbida vähemalt 80 000 kilomeetrit ning sellest vähemalt 80% Eestis. Ostutoetust saanud sõiduki omanik on kohustatud nelja aasta jooksul andma KIKile infot läbitud kilomeetrite kohta. Selleks paigaldatakse kas toetuse saaja nõusolekul sõidukile meerik või edastab isik kord aastas KIKile läbitud kilomeetrite summa.

• Elektrisõiduki esimese 80 000 kilomeetri läbimiseks kulutatud energiakulu ulatuses tuleb tarbida taastuvenergiat.

• Maksimaalselt toetatakse 10 sõiduki ostmist ühe ettevõtjast taotleja kohta ning ühe sõiduki ostmist eraisikust taotleja kohta. Eraisikutele makstavast toetusest peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt kinni tulumaksu.

• Toetust ei saa ettevõtja, kelle omanike ringi kuulub ükskõik kui kaudselt selline ettevõtja või füüsiline isik, kes on juba toetust saanud või kelle ettevõte on juba toetust saanud. Kasusaajaks loetakse ka isik, kes võtab teise isiku poolt toetusest soetatud auto enda kasutusse, näiteks oma kaubamärgi alla. Seega, kui toetuse saaja annab toetusest soetatud auto teisele isikule kasutada, peab ta veenduma, et tegemist ei ole antud meetmest toetust saanud isikuga.

• Elektrisõiduk tuleb kindlustada kaskokindlustusega kuni läbisõidunõude täitmiseni.

• Toetuse saamiseks tuleb elektrisõiduk soetada Maanteeameti või Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) kontrollitud automüüjalt. Kui toetuse saaja ei soovi autot soetada nendes nimekirjades olevalt automüüjalt on lubatud auto soetada ka Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt. Sel juhul tuleb toetuse saajal esitada KIKile dokumendid, mis kinnitavad automüüja vastavust kehtestatud nõuetele.

• Taotlusega koos ei pea esitama sõiduki tüübikinnitustunnistust ja liisingupakkumist.

• Taotluse juurde tuleb esitada auto müügipakkumus. Oluline on silmas pidada, et autot ei võetaks Maanteeameti registris arvele enne taotluse rahuldamise otsuse saamist.

2019. aasta detsembris välja kuulutatud esimeses taotlusvoorus rahastas KIK 55 taotlust kokku 232 elektriauto soetamiseks. 15 elektriauto ostmisest on tänaseks loobutud. 14. detsembri seisuga on KIKile toetuse väljamaksmiseks esitatud 87 sõiduki dokumendid.

Toetuse eesmärk on propageerida elektrisõidukite kasutuselevõttu, et vähendada transpordisektoris fossiilsete kütuste kasutamisest tingitud kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heidet. Toetust antakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Täpsema info taotlusvooru tingimuste kohta leiab KIKi kodulehelt.