Eestis Kalevi ja Põltsamaa tehaseid omav Orkla kontsern avaldas 2020. aasta- ja jätkusuutlikkuse aruande, millest selgub, et Orkla kontsern vähendas kuue aasta jooksul kasvuhoonegaaside heitkoguseid 62 protsenti, kasutas 2020. aastal toodetes 2234 tonni vähem suhkrut ning 2025. aastaks soovitakse muuta 100 protsenti pakenditest taaskasutatavaks.

  • Jäätmed
  • 25. märts 2021
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

2020. aastat mõjutas enim koroonaviiruse pandeemia. Toiduainete, puhastusvahendite ja isikliku hügieeni toodete tootjana oli ka Orkla ühiskonna jaoks kriitilise tähtsusega ettevõte. "See on vastutus, mida võtsime täie tõsidusega," rõhutas Orkla president ja tegevjuht Jaan Ivar Semlitsch.

 Orkla aasta- ja jätkusuutlikkuse aruandest on näha, et 2020. aasta tõi kontsernile palju väljakutseid. 105 tehase ning rohkem kui 18 000 töötajaga tuli valmistuda eriolukorraks kokku 20 riigis. „Meie peamine prioriteet oli hoolitseda oma töötajate eest ja vältida nakkusi. Teiseks tuli meil tagada ladus kaubavoog kõikidel turgudel,” ütles Semlitsch.

Edusammud jätkusuutlikkuse valdkonnas

„Orkla kõige olulisem panus kestlikusse arengusse on toota vastutustundlikult. Vastutustundlik tarbimine ja tootmine, mis on ka ÜRO säästva arengu 12. eesmärk, on toiduainete ja tarbekaupade tootjana meie jõupingutuste tuum,” osutas Semlitsch. Hoolimata pandeemiast on Orkla teinud 2020. aastal jätkusuutlikkuse valdkonnas edusamme. Seades fookuse uutele pakendilahendustele, tervislikumatele toodetele ja taimsele toidule, on ettevõte oma tooteportfelli oluliselt jätkusuutlikumaks muutnud.

Pakendamine ringmajanduse osana

Mullu jätkasid Orkla ettevõtted jõupingutusi pakendite optimeerimisel, taaskasutuseks sobivamaks disainimisel ja uute pakendilahenduste väljatöötamisel, mis oleksid taaskasutatavad ning taastuvatest materjalidest.

 2020. aasta lõpuks olid 95 protsenti Orkla pakenditest taaskasutatavad ja 47 protsenti täielikult või osaliselt ümbertöödeldud materjalidest. Ettevõtte eesmärk on aastaks 2025 jõuda vastavalt 100 ja 75 protsendini. “Töötame iga päev säästvamate pakendilahenduste nimel. Tähtis on sellesse protsessi kaasata nii tarnijad, kliendid, ametiasutused kui teadusasutused, koos teeme siin edusamme,” ütles Semlitsch. Orkla on innovaatiliste lahenduste leidmiseks tugevdanud koostööd peamiste tarnijate ja teiste ettevõtetega.

Keskendumine mitmekesisele toidule

Alates 2015. aastast on Orkla vähendanud oma toodete küllastunud rasvhapete sisaldust 14 protsenti, suhkrut 9 protsenti ning soola 6,5 protsenti. Ainuüksi mullu kasutati Orkla toodetes 2234 tonni vähem suhkrut ja 168 tonni vähem soola kui aasta varem.

Üha rohkem inimesi soovib vähendada oma ökoloogilist jalajälge ja süüa rohkem taimset toitu. See on Orkla jaoks esmatähtis valdkond. "Meie eesmärk on pakkuda taimset toitu kõigile, mitte ainult veganitele ja taimetoitlastele," ütles Orkla tegevjuht.

Jätkusuutliku kasvu mõõtmine

Kuus kümnest Põhja- ja Baltimaade tarbijast püüab valida tooteid, mida nad peavad keskkonnasõbralikuks, näitab Orkla 2020. aasta jätkusuutlikkuse baromeeter. Orkla on koostanud kriteeriumid, mis iseloomustavad jätkusuutlikke toidukaupu ning 2019. aastal hakkasid ettevõtted oma tooteid uute kriteeriumide järgi liigitama. See töö jätkus ka 2020. aastal.

Hinnanguliselt oli kõige jätkusuutlikumaks määratletud toodete osakaal Orkla käibes 2020. aastal 19 protsenti. See on küll sama palju kui 2019. aastal, ent arvesse tuleb võtta seda, et ettevõte muutis kriteeriumid 2020. aastal veel rangemaks. Järgnevatel aastatel kasutavad Orkla ettevõtted oma innovatsiooni- ja parendustöös aktiivselt uuendatud kriteeriume.

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine

Orkla on aastatel 2014–2020 vähendanud oma tegevuse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 62 protsenti ning kasutatavast energiast tuleb kokku 47 protsenti taastuvatest energiaallikatest. Orkla on seega jõudmas lähemale oma eesmärkide saavutamisele: vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 63 protsendi võrra 2025. aastaks ja 77 protsendi võrra 2040. aastaks.

Orkla eesmärgid on valideeritud teaduspõhiselt ja on kooskõlas kasvuhoonegaaside heite vähendamise Pariisi lepingu 1.5 ̊C sihtmärgiga. „Kasvuhoonegaaside heite vähendamine on üks meie olulisemaid keskkonnaülesandeid. Orklas oleme selle eesmärgi saavutamisele väga pühendunud,” lisas Orkla tegevjuht.

Ülemaailmse keskkonnaorganisatsioon CDP hindas 2020 aastal Orkla kliimamuutustega tegelemist kõrgelt. Orkla pälvis kõrgeima reitingu A, olles enam kui 9600 ettevõtte seas 270 parima hulgas.

Orkla on juhtiv toiduainete ja esmatarbekaupade kontsern Põhjamaades ja Balti riikides ning valitud turgudel Kesk-Euroopas ja Indias. Orkla peakontor asub Oslos, Norras. ASA Orkla on noteeritud Oslo börsil. Orkla tooteid müüakse 100 riigis. 2020 aasta müügikäive oli 4,6 miljardit eurot. Kontsernis töötab 18 110 inimest.

Orkla Eesti AS on toidutööstusettevõte, mis ühendab endas kahte oma valdkonna juhtivat kaubamärki ja tootmisüksust – Kalevit ja Põltsamaad. Orkla Eesti tootmistes töötab sõltuvalt hooajast keskmiselt 577 inimest.

Aruandega saab tutvuda siin