Tartu Ülikooli 135-le TULE programmi kohale on avaldused esitanud 198 bakalaureuseõppe, 30 magistriõppe, 24 rakenduskõrgharidusõppe ning 3 bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava katkestanut.

„Tartu Ülikooli 135-le TULE programmi kohale on kokku laekunud 255 avaldust, mis on oluliselt rohkem, kui oodata oskasime,“ ütles TÜ üliõpilasnõustaja Kristina Kongi. „Näiteks Narva kolledžis esitati 8-le ettenähtud õppekohale 30 avaldust, mistõttu nad otsivad aktiivselt võimalusi rohkemate soovijate vastuvõtmiseks, eriti õpetajakoolituse õppekavadele. Huvi kohtade arvu suurendamise vastu on ka TÜ õigusteaduskonnal ning sotsiaal- ja haridusteaduskonnal.“

Haridus- ja Teadusministeeriumi peaeksperdi Helen Põllo sõnul on TULE programm olnud populaarne ka teistes kõrgkoolides. „Näiteks Tallinna Ülikooli 61-le kohale laekus 65 avaldust, samas teistes suuremates ülikoolides avalduste vastuvõtt veel kestab,“ rääkis Põllo. „Esmapilgul võis TULE programmi raames õpingute jätkamiseks vajalike dokumentide vormistamine tunduda tülika ja aeganõudvana, kuid inimesed on mõistnud selle programmi ainulaadset võimalust riigi toel oma poolelijäänud õppetee edukalt diplomiga lõpetada.“

Kandideerimiseks tuli koos avaldusega esitada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotlus (VÕTA) ja täita motivatsiooniküsimustik. TULE õppekohale vastuvõtul eelistatakse neid, kes on õppekava suuremas mahus täitnud. Vastuvõetute nimistu selgub hiljemalt 25. augustil.

Õppekohad, mis ei saa seekord täidetud, lähevad edasi järgmisesse vastuvõtuperioodi, kus tuleb veel lisaks täitmisele 126 uut õppekohta. Järgmine TULE programmi kandideerimise periood on 13. detsembrist 2010 10. jaanuarini 2011.

“TULE – tule uuesti, lõpeta edukalt!“ on Haridus- ja Teadusministeeriumi programm, mis võimaldab kõrghariduse katkestanutel tasuta õpingud lõpetada. Lähemalt TULE programmiga õppimisest Tartu Ülikoolis http://www.ut.ee/tule

Allikas: Tartu Ülikool