Tähtsaid sündmuseid ja kombeid, mis seostuvad 3. jaanuariga.

Traditsioonid

3. jaanuaril peetakse Eestis traditsiooni Vabadussõja lõpetanud vaherahu auks kell 10.30 kirikukelli helistada ja vaikusehetke pidada. Sõda Nõukogude Venemaa vastu toimus suvel ja sügisel 1919 Venemaa pinnal. Novembris ja detsembris 1919 toimusid Narva rindel Vabadussõja ägedaimad lahingud. Nõukogude väejuhatus saatis Eesti vastu 2 armeed kokku 160 000 mehega. Eesti pani välja 85 000 meest. Nõukogude Venemaa ei suutnud eestlaste kaitsest läbi murda ning 1919. aasta lõpuks nõustus vaherahuga. See algas 3. jaanuaril 1920 kell 10.30 hommikul.

Allikas: wikipedia

Sündmused Eestis

3. jaanuaril 1873 avati kauplemiseks Tallinna Suurgildi hoones (Pikk 17) Tallinna börs. Tallinna Börsi eripära seisnes selles, et lisaks börsitegevuse korraldamisele ja juhtimisele, osales Tallinna Börs ka mitmes olulises projektis: ehitati välja Tallinna sadam aastatel 1880-1885; rajati raudteeühendused teiste piirkondaega; ehitati esimene Tallinna Telefonivõrk; toetati Tallinna reaalkooli kaubandusklasse; maksti Tartu Ülikooli majandusteaduskonna üliõpilastele stipendiume jms. Seega oli tegemist Eesti arengu üliolulise mõjutajaga.  1944. aasta sügisel lõpetas börs tegutsemise ilma mingisugusegi ametliku sulgemiseta.

Allikas: nasdaqbaltic.com

Sündmused mujal maailmas

3. jaanuaril 1496. aastal tegi Leonardo da Vinci (1452-1519) ebaõnnestunud katsetuse lennumasinaga. Leonardo da Vinci ei olnud mitte ainuüksi suurepärane maaliv kunstnik ja arhitekt, vaid ka leiutaja ja projekteerija.  Teda on peetud renessansiaja suurimaks geeniuseks. Enamus Leonardo da Vinci märkmeid ja jooniseid on talletatud mahukatesse märkmeraamatutesse. Need on jagatud kaheks: esiteks märkmed, milliseid ta kirjutas pidevalt vihikutesse, mida ta endaga kaasa kandis. Teise rühma moodustavad süstematiseeritumad ülestähendused, mis kujutasid endast arvatavasti kavandeid tulevaste tööde tarvis.