Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus tähtajaks 35 korteriühistu taotlust, et viia oma küttesüsteemid üle taastuvale kütusele või liituda kaugküttega. Taotluste kogusumma on 749 412 eurot ning vooru eelarve 500 000 eurot.

  • Energeetika
  • 2. oktoober 2019
  • Foto: Kortermaja Šiauliais. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Nii suurt huvi taotlusvooru vastu ei osanud me oodata. Kuid see on ainult positiivne, et korteriühistute jaoks on lisaks madalamatele kommunaalkuludele olulised energiasääst ja välisõhu kvaliteet,“ sõnab KIKi projektikoordinaator Reet Utsu, lisades, et nüüd lähevad kõik taotlused hindamisse ning otsused teeb KIKi nõukogu aasta lõpuks. „Soovime tänada Eesti Korteriühistute Liitu, kes oli abiks info levitamisel, et teave taotlusvoorust õigeaegselt korteriühistuteni jõudis,“ lisab ta.

Üheksa korteriühistut soovib viia oma küttesüsteemid taastuvale kütusele, enamasti on selleks pellet- või maaküte. Kaugküttega soovib liituda 26 ühistut. Kõige aktiivsemad taotlejad on Tartumaa (14) ja Harjumaa (9) korteriühistud.

Toetust sai taotleda biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks kaasaegsema biomassil töötava katelseadmega või mõne teise taastuvkütuse lahendusega, fossiilset kütust kasutava küttesüsteemi (va maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega ning biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga. Toetust said taotleda need korteriühistud, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010.

Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium ning seda jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Täpsema info taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Reet Utsult (reet.utsu@kik.ee, 6 274 328).