Tähtsaid sündmuseid ja kombeid, mis seostuvad 4. jaanuariga.

Sündmused Eestis

1999. aasta 4. jaanuaril viidi Tartu Maarjamõisa haiglas läbi esimene Baltimaade maksasiirdamisoperatsioon, mis lubas tollal 27-aastasel ja ravimatut maksahaigust põdenud Lehar Läänsalul elada siirdatud maksaga veidi üle nelja kuu. Patsient suri 1999. aasta mais maksa äratõukereaktsiooni tõttu. Lõikuseta oleks Harjumaal tisleri ametit pidanud mehel elupäevi jätkunud kõige rohkem aastaks.  Operatsiooni juhtis SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Kirurgiakliiniku abdominaalkirurgia osakonna juhataja dr Toomas Väli. 

Hiljem on Eestis tehtud ka edukamaid maksasiirdamisoperatsioone.

Sündmused mujal maailmas

4. jaanuaril 1643. aastal sündis kuulus füüsik, matemaatik, astronoom ja teoloog Sir Isaac Newton (1643 – 1727). Kuna Newtoni eluajal polnud teadused piiritletud, kutsuti teda pigem filosoofiks. Newton töötas välja mehaanika üldised seadused, formuleeris ülemaailmse gravitatsiooniseaduse, tegi tähtsaid avastusi optikas ning pani aluse diferentsiaal- ja integraalarvutustele.

Loe Bioneerist lisa!