„Kokkuleppe kohaselt vahendab advokatuur oma liikmetest advokaatidele võimalust osutada heategevusliku õigusalase nõustamise teenust Heateo Sihtasutuse poolt väljavalitud sotsiaalprojektidele,“ ütles Eesti Advokatuuri esimees Aivar Pilv.

„Meie Heateo Sihtasutuses oleme valinud toetamiseks need sotsiaalsed algatused, mil on suurim potentsiaal lahendada mõni oluline probleem Eesti ühiskonnas. Toetame nende projektide elluviimist ja laienemist nii rahalise investeeringu kui professionaalse nõustamisega. Meil on väga hea meel, et meie projektid saavad nüüd vajadusel ka professionaalset õigusalast abi,“ ütles Heateo Sihtasutuse juhataja Artur Taevere.

Aivar Pilv lisas, et koostööprojekt on osa Eesti Advokatuuri 90. juubeliaasta üritustest ning annab advokaatidele võimaluse anda oma panus heade algatuste elluviimisse. Kokkuleppe raames on advokatuuri ülesandeks teavitada oma liikmeks olevaid advokaate võimalusest osutada heategevuslikku õigusalast nõustamist kokkuleppes sätestatud tingimustel. Advokatuur koostab ka ülevaateid kokkuleppe raames panustatud tundidest. Heategevusliku õigusteenuse osutamiseks tahteavalduse esitamine on advokaatidele vabatahtlik.

Tänaseks on koostöö käivitunud juba kolme advokaadibürooga: advokaadibüroo Eversheds Ots & Co nõustab projekti Re-hab, advokaadibüroo Luiga, Mody, Hääl & Borenius Uuskasutuskeskust ning advokaadibüroo Paul Varul Heateo Sihtasutust.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal asutatud advokaatide kutseühendus, millel on kokku 672 liiget, kellest 414 on vandeadvokaadid.

Heateo Sihtasutus on kasvulava uuenduslikele algatustele, millel on võime Eesti ühiskonda muuta. Tegu ei ole ühekordsete heategevusprojektidega - Heategu toetab ettevõtmisi, mis loovad pikaajalisi lahendusi olulistele Eesti ühiskondlikele probleemidele ja on isemajandavad. Heateol on aastate jooksul olnud kaalukas roll mitmete algatuste käivitamisel ja arendamisel: Noored Kooli, Terve Eesti SA, SINA noorteprogramm jt.

Lisainfo:
Kristel Voltenberg
kantsler
Eesti Advokatuur
Rävala pst 3, Tallinn
Tel: 662 0665
E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee

Artur Taevere
Juhataja
Heateo Sihtasutus
Tel: 516 2942
e-post: artur@heategu.ee