Keskkonnaminister Erki Savisaar kinnitab, et Keskkonnaministeerium ei kutsu kedagi üles ahjuküttest loobuma ning lükkab ümber meedias leviva sellekohase valeinfo. Keskkonnaministeeriumi väljatöötatava toetusmeetme eesmärk pole, et inimesed enam ahju ei kütaks. Plaanitava meetmega on kavas vähendada küttest tekkivat saastet piirkondades, kus see enim mõju avaldab.

Savisaare sõnul hakatakse Euroopa regionaalarengu fondist rahastatava meetmega toetama elamute liitumist kaugküttevõrguga või tahkel kütusel põhineva kütteseadme uuendamist, et vähendada tiheasustuspiirkondades õhusaastet. „Meede sisaldab ka toetust vanade ahjude asendamiseks vähem saastavate ahjude vastu. Tänapäeval on turul saadaval tahkel kütusel põhinevad küttekolded, kus põlemine on kõrge jõudlusega ja tõhus ning vastab heitkoguste osas rangematele eeskirjadele,“ selgitas keskkonnaminister.

Eestis on palju vanu ahje ja keskküttekatlaid, mille uutega asendamine saaste vähendamisele kaasa aitaks. Praeguse kava järgi saaks kõige varem selle aasta lõpus avatavast meetmest toetust küsida vana ahju uue, vähem saastavaga asendamiseks, aga ka näiteks vana keskküttekatla asendamiseks soojuspumbaga või siis elamu liitmiseks kaugküttevõrku. Lahendusi on erinevaid, need sõltuvad eeskätt inimese soovidest ning piirkonna eripärast.

Hõredalt asustatud piirkondadest pole ahiküttest tekkiv saaste üldjuhul probleem. „Kriisivalmiduse seisukohalt on erinevate sõltumatute kütmisvõimaluste olemasolu väga oluline ning soovitus on omada kütmiseks mitmeid erinevaid lahendusi, sealhulgas nii ahjusid, pliite kui ka kaminaid,“ ütles Savisaar.

Keskkonnaministeerium töötab hetkel välja Euroopa regionaalarengu fondist rahastatavat toetusmeedet, mille eesmärk on õhukvaliteedi parandamine, säästlik energiatarbimine, taastuvenergia ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine. Meetme nimi on „Elamute liitumine kaugküttevõrkudega või tahkel kütusel põhineva kütteseadme uuendamine“. Plaan on toetada ligi 2000 elamut.

Antud teemal vastas Erki Savisaar täna Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele.