Terviseamet tervitab kõiki kooliteele asujaid uue algava kooliaasta puhul. Koostasime teile omalt poolt väikese spikri, eesmärgiga aidata kaasa laste koolirõõmu säilimisele.

Koolipidajad peaks laste tunniplaani koostama nii, et  humanitaarained vahelduksid reaal- ja oskusainetega. Seejuures tuleks arvestada, et õpilase õpi- ja töövõime on suurem päeva esimeses pooles ning nädala teisel ja kolmandal päeval.
 
Suuremahulisi hindelisi töid ei ole soovitav planeerida koolivaheajale järgnevaks õppepäevaks. Vähendada tuleks kodutööde mahtu ja jagada see nädalapäevadele võrdselt 
 
Õppetunnid vahelduvad vahetundidega, mis ei tohi olla lühemad kui 10 minutit. Söögivahetund peab kestma vähemalt 15 minutit.

Kodused õpiülesanded
1. klassis omandatakse teadmised koolitunnis, koduseid õpiülesandeid lastele reeglina ei anta. Samas võib õpetaja anda soovitusi lõpetada lastel koolis alustatud harjutused.
 Võimalikult suurema hulga õppematerjalidest peaks kõik lapsed, olenemata vanusest, omandama tunni käigus. 
  
Koolitee pikkus ja ranitsa raskus
Koolikohustusliku õpilase jalgsi käimise koolitee ei tohiks olla pikem kui 3 km. Kui õpilase jalgsi käimise koolitee on üle 3 km, peab kohalik omavalitsus korraldama õpilaste kooli- ja kojuveo.
  
Terviseohutuse seisukohast ei tohiks koolikoti kaal koos sisuga ületada 15 protsenti lapse kehakaalust. Lapsevanemad võiks koolikoti ostul jälgida, et koti tühikaal ülemäära raske ei oleks, sest 1.-3. klassi lapse koolikoti raskus koos sisuga peaks jääma 3 kg sisse. 4.- 6. klassi õpilaste koolikoti raskus ei tohiks olla suurem kui 3,5 kilogrammi. Aeg-ajalt oleks mõistlik koos lapsega koolikoti sisu üle vaadata, et sinna kogunema kippuv üleliigne ja koolipäevaks mitte vajalik kraam välja sorteerida.

Kui soojast sügisest saab külm talv
Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on alla 19°C ja võimla õhutemperatuur vähem kui 18°C.

Kui välisõhus langeb tegelikult toimiv õhutemperatuur alla miinus 20°C ja sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud, võib õppetunnid ära jätta 1.-6. klassis. Kui külm juhtub olema veel krõbedam, alla miinus 25°C,  siis võivad koju jääda ka 7.-9. klassi õpilased.

Kehalise kasvatuse tunnid 1.-6. klassi õpilastele peaks kolima siseruumidesse, kui tegelikult toimiv välisõhutemperatuur langeb alla miinus 10°C. Suuremad lapsed võivad väljas karata kuni miinus 15°C külmaga. Tegelikult toimiva temperatuuri puhul arvestatakse külma ja tuule koosmõjul tekkivat temperatuuri.

Ilusat uut kooliaastat kõigile!

Loe siit lisainfot.