Tallinna Ettevõtlusamet hindas FeelingStreami puhul ettevõtte innovaatilise lahenduse tugevat ärilist potentsiaali ja arenguvõimet.

Konkursil Ajujaht 2016 parimate hulka jõdnud FeelingStream´i teenus on innovaatiline ja võimalik rakendada paljudes erinevates valdkondades.
FeelingStream aitab suurtel teenusettevõtetel muuta kliendikogemuse paremaks, reageerides olulistele kirjadele kiiremini. Selleks kasutatakse teksti süvaanalüüsi, leides üles iga kirja teema ja tunde. Kriitiliseks määratud teemale saab teenindaja koheselt vastata. Nii olulisi e-kirju esile tõstes suudab ettevõte lisaks paremale kliendikogemusele võita uut müüki või varem märgata klientide lahkumise signaale.

Rohkem infot FeelingStream kohta: Feelingstream.comFB.com/FeelingStream

Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja Jaanus Mutli sõnul saab Tallinn kui finantsteenuste keskus ja teenusmajanduse kants juurde uue tehnilise lahenduse, mida on võimalik rakendada üle maailma.

Tallinna Ettevõtlusamet on olnud konkursi partner Ajujahi algusaegadest peale.

Tutvu Ajujahi varasemaid hooaegasid tutvustavate artiklitega Bioneeris!