Karude arvukus on Eesti metsades kasvanud sedavõrd suureks, et nende tekitatud kahjude ennetamiseks tohib tänavu küttida 60 karu, teatab Keskkonnaministeerium. Karujahi hooaeg kestab 1. augustist kuni 31. oktoobrini.

“Ulukiseire andmetel elab Eestis vähemalt 700 karu, neist vähemalt 140 on täiskasvanud emakarud, kes iga kahe aasta tagant poegi ilmale toovad,” ütles Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Egon Niittee. “Seega ei halvenda 60 karu küttimine meie karuasurkonna head seisundit.”

Karude arvukus on viimasel aastakümnel pidevalt suurenenud. “Küttimise ajalisel ja ruumilisel (paikkonniti) planeerimisel arvestatakse eelkõige karude ja inimeste majanduslike huvide konflikti ennetamise vajadusega,” märkis Niittee. Karu tekitab inimestele kahju peamiselt mesitarude lõhkumisega, 2008. aastal hüvitas Keskkonnaministeerium mesinikele tekitatud kahju 242 099 krooni ulatuses.

Kõige rohkem on lubatud tänavu karusid küttida Kirde- ja Kesk-Eestis, seevastu ei tohi karusid küttida Saare, Hiiu, Valga ja Võru maakonnas.

Eelmisel jahihooajal kütiti 37 karu, sh Lääne-Viru, Ida-Viru, Järva ja Jõgeva maakonnas kokku 22 karu.