1. juulist muutus võlaõigusseaduses krediidi kulukuse määra regulatsioon ning sellele kehtestati ülempiir. Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et juhul, kui krediidi kulukuse määr lepingus on seaduses lubatust suurem ehk mis ületab tarbimislaenude keskmist krediidi kulukuse määra üle kolme korra, on leping automaatselt tühine.

Uue regulatsiooni kohaselt on tarbijakrediidileping tühine, kui tarbija poolt tasumisele kuuluv krediidi kulukuse määr aastas ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase kuue kuu keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Eesti Pank avaldab keskmise krediidi kulukuse määra iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil oma veebilehel. Viimane eraisikutele antud tarbimislaenude krediidi kulukuse määr on 26,57 protsenti, seega on praegu maksimaalne lubatud krediidi kulukuse määr uute lepingute puhul 79,71 protsenti.

Muudatused puudutavad isikuid, kes sõlmivad alates juulikuust uue tarbijakrediidilepingu ehk võtavad laenu. Varasemalt sõlmitud lepinguid antud muudatus ei hõlma.

Krediidi kulukuse määr näitab laenu kogukulu aastas ning selles arvestatakse laenuks võetud raha summat, tagasimaksmise aega, intressi protsenti, lepingutasu ja muid lepinguga kaasnevaid kulusid, näiteks kohustuslikku kindlustust kodulaenu ja autoliisingu puhul. Seda kulu näidatakse protsendina ja mida väiksem protsent, seda odavam on laen. Kulukuse määra sisse ei arvestata viiviseid ja muid lisatasusid, mis võivad kaasneda maksetega viivitamisel.

Kui tarbijakrediidileping osutub liiga suure krediidi kulukuse määra tõttu tühiseks, siis maksab tarbija tühise tarbijakrediidilepingu järgi saadu tagasi selleks tähtpäevaks, milleks ta pidi krediidi tervikuna tagasi maksma. Sellisel juhul tuleb krediidi kasutamise aja eest maksta intressi. Intressimääraks on poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit. Viimane kohaldatav intressimäär enne käesoleva aasta 1. juulit oli 0,05 protsenti.

Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et enne lepingu sõlmimist peab tarbijal olema võimalus võrrelda erinevaid pakkumisi, et ta saaks kõiki asjaolusid arvesse võttes teha parima otsuse. Krediidi kulukuse määr aastas peab sisalduma igas tarbijakrediidi reklaamis, määrast peab tarbijat teavitama enne lepingu sõlmimist ning olema sõlmitavas lepingus kirjas selgelt.

Vastavalt krediidiandjate- ja vahendajate seadusele peab äriühingul tarbijakrediidikrediidi andmiseks ehk krediidiandjana tegutsemiseks hiljemalt järgmise aasta märtsist olema tegevusluba, mille annab finantsinspektsioon. Tegevusloa taotluse menetlemisel on oluline ka ettevõtte varasem vastutustundlik tarbijale suunatud tegevus, sealhulgas ka korrektse krediidikulukuse määra rakendamine.

Tarbijakaitseamet ja finantsinspektsioon kutsuvad üles kõiki ettevõtteid kontrollima oma tegevuses (sealhulgas lepingutes), kodulehekülgedel ja hinnakirjas avalikustatud krediidi kulukuse määra kooskõla seaduse nõuetega.

 

Loe lisaks:

Võlaõigusseadus § 4062

Tarbijakaitseameti kodulehekülg rahaasjade teemal