Eestimaise energiaettevõte Alexela möödunud suvel ellu kutsutud kogukonnaprogrammiga on liitunud juba üle 7000 inimese, tänu kellele on Eesti metsadesse istutatud üle 140 000 puu. Kiiresti kasvava programmi eesmärk on juhtida tähelepanu kestlikule arengule ja pakkuda mootorsõiduki omanikele võimalust langetada tankides keskkonnasõbralikum valik.

  • Maamajandus
  • 13. mai 2021
  • Foto: Metsaistutus istutustoru abil. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Alexela kogukonnaprogrammiga liitumine on mugav võimalus anda tankimisega pisut loodusele tagasi, sest igalt kütusepaaki jõudvalt liitrilt läheb 1 sent puufondi keskkonnamõjude heastamiseks. Alexela lisab omalt poolt samuti sendi ja üha suureneva kogukonnaga saavutame palju. Praegust tempot hoides taasmetsastame kümne aastaga territooriumi, mis on võrreldav vähemalt Prangli saare pindalaga, kuid kogukonna hoogsa kasvu jätkumisel on positiivne mõju keskkonnale loomulikult veelgi suurem,“ ütles AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson. Ta lisas, et ühe paagitäie tankimine Alexelas toob Eesti metsadesse keskmiselt neli uut puuistikut.

Kogukonnaprogrammi eesmärk on iga Eesti elaniku kohta istutada vähemalt üks puu ehk kokku 1,33 miljonit istikut. Ometi on puude istutamine ainult üks osa eelmisel aastal alguse saanud kogukonnaprogrammist. „Soovime kasvada programmiks, milles meie tänased ja tulevased liikmed saavad kaasa lüüa väga erinevates kogukonda kaasavates projektides. Usume, et areng sünnib koostööst ja soovime Eesti inimestele luua võimaluse panustada enda ning oma kogukonna jaoks olulistesse teemadesse võimalikult mugavalt,“ sõnas Adamson.

Globaalsed kliimaprobleemid mõjutavad juba täna üle maailma sadu miljoneid inimesi ja ettevõtetel ning üksikisikutel tuleb leida võimalusi enda keskkonnajalajälje vähendamiseks. Adamsoni sõnul on kestliku transpordi edendamine üks keskseid küsimusi. „Puude istutamine on hea võimalus vähendada bensiini- või diiselautoga sõites õhku paisatud süsihappegaasi negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale, sest puud seovad kasvades õhust süsinikku,“ tõi Adamson välja.

Alexela soovib inimestele teadvustada transpordiga seotud mõjusid ja pakkuda keskkonnasäästlikumaid alternatiive - olgu selleks puude istutamine kogukonnaprogrammi raames või keskkonda säästvate tankimislahenduste loomine biometaani tanklate võrgustiku ja  elektriautode laadimisjaamade laiendamise abil. „Suured muutused saavad alguse väikestest sammudest ja võimalus langetada teadlikumaid tarbimisvalikuid on kõigil. Kogukonnaprogrammiga soovime Eesti inimestele pakkuda võimalikult mugavat võimalust oma sõitudest tulenevat keskkonnajalajälge kas või pisut korvata. Sellega liitumine on kõige lihtsam viis teha oma tankimivajaduste täitmise kõrval head ka loodusele,“ sõnas Adamson.

Kogukonnaprogrammiga liitunud inimesed saavad valida, millisesse maakonda nad soovivad lasta enda kogutud puud istutada. Istutustöid viivad läbi metsaühistud, kes valivad iga istutuskoha jaoks välja kõige sobivamad puuliigid. Vardi metsaühistu juhatuse esimees Taavi Ehrpais ütles, et Alexela algatatud programm on Eestis esmakordne. „Väärib tunnustust, et üks eraettevõte soovib nii mastaapselt panustada looduskeskkonna parendamisse. Paraku näeme liiga tihti, et looduse hüvesid soovivad kasutada kõik, aga kulud jäetakse vaid metsaomaniku kanda,“ sõnas ta. Ehrpais rõhutas, et Alexela kogukonnaprogrammiga istutatakse puid ka mittemetsamaale.

„Noore metsa istutamisel on Eestis tähelepanu suunatud eeskätt raielankide taastamisele. Kasutamata maade taasmetsastamine, mis aitab suurendada Eesti metsade mahtu, on reeglina üsna tagasihoidlik. Fakt, et kogukonnaprogrammi raames istutatakse puid ka kasutusest väljas olevatele põllumaadele loob kindlustunde, et ka järgnevad põlved saavad näha tervet ja tugevat metsa,“ ütles ta. Ehrpais lisas, et just Eesti metsade mahu kasv aitab intentsiivsemalt siduda õhust süsinikku ja omab suurt positiivset mõju Eesti kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisel.