Alexela avas täna oma kogukonnaprogrammi, millega liitujad saavad neutraliseerida enda ökoloogilist jalajälge. Programmi avaüritusel teatas AS Alexela kohalviibijaile ka oma uuest kliimaneutraalsuse saavutamise sihist aastaks 2030.

Harjumaal, Metsa-Piirita metsakinnistul toimunud kogukonnaprogrammi avaüritusel rääkis Alexela grupi juhatuse liige Marti Hääl, et uue metsa istutamisega on igaühel võimalik vähendada kütuste põlemisel vallandunud süsinikuheitmete hulka atmosfääris.

„Kasvaval metsal on võime siduda süsinikku ja toota hapnikku. Üks keskmise suurusega puu suudab oma elu jooksul tänu fotosünteesile salvestada üle 600 kilogrammi süsinikku ja toota aastas ühe inimese kahe aasta hapnikuvajaduse. Seega aitab uue metsa istutamine vähendada tuntavalt ka autoga sõitmisel tekkivat ökoloogilist jalajälge,“ kommenteeris Hääl.

Marti Hääl
Marti Hääl

Hääle sõnul on Alexela poolt algatatud programmi eesmärk aidata klientidel neutraliseerida nende sõidukilomeetritest tulenevat keskkonnamõju.

„Aitame kogukondlikult saavutada Eestile seatud kliimaeesmärke ja sealhulgas oleme võtnud sihi saavutada Alexela kliimaneutraalsus aastaks 2030. Selle sihi saavutamiseks oleme Alexela grupi üleselt teinud juba aastaid investeeringuid ringmajandusse ja kliimaneutraalse biometaani tootmisse, logistikasse ja jaevõrku, nii Eestis kui Soomes oleme arendamas LNG ja vesiniku kasutuselevõtuks vajalikku taristut, Paldiskisse oleme rajamas innovaatilist salvestusjaama, mis vähendab Eesti CO2 emissiooni vähemalt 8,5 miljoni tonni võrra,” tõi Hääl kõnekaid näiteid Alexela teekonnast kliimaneutraalsuse suunas. „Täna avatud programmi raames istutab Alexela seemnena käesoleval aastal 12 000 puud kingitusena grupi töötajatele,“ märkis Hääl.

Kogukonnaprogrammi käivitamisel kinkis Alexela igale töötajale 10 puud oma jalajälje neutraliseerimiseks. Kokku on programmi raames istutatud töötajate nimel 12 000 puud.

Puude istutamine istutustoru abil
Puude istutamine istutustoru abil

Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson rääkis algatatud kogukonnaprogrammist lähemalt. „Plaan on meie algatatud programmi käigus iga eestimaalase kohta istutada üks puu ehk kokku ligi 1,33 miljonit puud,“ ütles Adamson.

„Arvutuste kohaselt emiteerib keskmine uus sõiduauto, mis aastas läbib näiteks 20 000 km, CO2 sellises koguses, et autojuhil tuleks oma jalajälje neutraliseerimiseks istutada vähemalt neli puud. Suuremate mootorite puhul on puid vaja muidugi rohkem ning igal inimesel on võimalik ise arvutada, mitu puud nad oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks peavad istutama vaadates auto dokumentidest keskmist CO2 emissiooni kilomeetri kohta, aga liitudes kogukonnaprogrammiga on võimalik automaatselt ka oma heitmete tekitamist heastada, sest igalt kulutatud liitrilt läheks 1 sent puude ostmiseks. Oleme puhtamatele kütustele ülemineku algatanud läbi keskkonnasõbralike tankimislahenduste (CNG ja elektrilaadimispunktid) taristu arendamisega ja nüüd oleme leidnud mooduse, kuidas traditsiooniliste kütuste tarbijaid veelgi aidata nende sõidukilomeetritest tuleneva jalajälje neutraliseerimisel,“ lisas  Aivo Adamson.

Aivo Adamson kuulutas täna välja ka firma uue sihi:

"Alexela on teeavaja, võttes riske ja investeerides turul esimeste seas keskkonnasõbralikemate kütuste turuletoomisse ja ka kohalikku tootmisesse biometaani näol ning on olnud ja jätkab ühiskonnas roheliste kütuste ja kliimaneutraalse transpordi sõnumi eestvedajana. Summad, mida oleme tulevikukütustesse investeerinud, lootes ja uskudes, et inimesed teadvustavad keskkonda üha enam, ulatuvad miljonitesse eurodesse. Täna annan teada, et Alexela sihib ettevõttena kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks 2030," märkis  kogukonnaprogrammi avaüritusel  juhatuse esimees Aivo Adamson.

Aivo Adamson
Aivo Adamson

Nüüdsest saavad kõik Alexela kliendid annetada igalt liitrilt 1 cendi oma soodustusest puude istutamiseks, millele Alexela lisab sama palju juurde. Iga programmis osaleja saab valida endale südamelähedase maakonna, kuhu kütuseostuga teenitud puud istutatakse. Puud istutatakse varem raiutud metsa taastamiseks Erametsaliitu kuuluvate metsaomanike kinnistutele.

Keskmiselt tuleb ühe puu istutamiseks tankida ca 14 liitrit kütust. Seega võib iga tangitud paagitäis sisaldada 3 - 4 puud. Istutavate puude liikidena on plaanis istutada kaski ja kuuski. Istutatud metsa hooldatakse järgmisel aastal, kõrvaldades istutatud puudega konkureerivad taimed. Erametsaliidu kõneisik Jaanus Aun sõnas, et kurss võetakse liigirikkamate segametsade loomise suunas. See aitab peatada üraskite levikud ning kaitsta metsa võimalike tulekahjude eest.

Kogukonnaprogrammi avaüritusele aitasid meeleolu luua Ivo Linna ja Vladislav Koržets.

Alexela alustab kogukonnaprogrammiga ja seab sihte saada aastaks 2030 kliimaneutraalseks