Kasutades noorte puude CO2 sidumisvõimet, on Alexela kogukonnaprogramm vähendanud sõiduautode süsiniku jalajälge rohkem kui 126 000 tonni. Taoline CO2 kogus vastab kõikide Eestis registreeritud autode ühe nädala liiklemisele.

  • Kliima
  • 16. september 2021
  • Foto: Alexela/Pressifoto

Maailma eesrindlikumad riigid ja linnad kasutavad kliimaneutraalsuse eesmärkide  saavutamiseks peamiselt logistilisi lahendusi ning puude istutamist. Sarnaselt pürgib kliimaeesmärkide poole ka Eesti ettevõte Alexela, kelle kogukonnaprogramm istutab üle Eesti neli noort puud iga ettevõtte tanklas tangitud täispaagi eest. Rohkem kui aasta kestnud programmi vältel on Alexela jõudnud mulda panna 200 000 noort puud, mille arv kasvab iga kuuga. Kogukonnaprogrammiga saavad liituda ka need, kellel ei ole tankimisvajadust: Alexela poodidest on võimalik osta istikuid, mille Alexela meeskond ise seejärel kliendi valitud maakonda istutab.

Euroopa Parlamendi andmetel moodustavad transpordivaldkonna CO2 emissioonid kuni 30% kogu Euroopa Liidu süsinik-heitgaaside mahust ja sellest üle 70% on omakorda tekitatud sõidutranspordi poolt. Need kaks numbrit iseloomustavad selgelt, miks on sõidutranspordi kliimaneutraalsus ühiskonna üks tähtsamaid eesmärke. Linnad üle maailma ja nende elanikud liiguvad kliimastabiilsuse poole lahendustega, mille tuumaks on puude istutamine, sõidujagamine, ühistranspordi kasutamine ja sisepõlemismootoriga transpordi osakaalu vähendamine. Meetmeid on mitmeid ja seal, kus pole võimalik autosõitu asendada ühistranspordi või jalgrattaga, saab istutada puid. Viimase võttis Alexela oma klientide eest enda peale,“ kommenteeris AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson.

Arvestuslikult tähendab 126 000 tonni CO2 emissioone, et ettevõte algatus on aidanud kompenseerida kõikide Eestis registreeritud autode poolt tekitatud ühe nädala keskkonnamõju. Kompensatsiooni arvutuskäik põhineb kolmel üldistaval eeldusel:

Arvutuskäiku on kaasatud kõik Eestis registreeritud autod ehk 915 000 masinat;
Eesti auto mediaanläbisõit on 15 000 km aastas (moodustades päeva kohta 41 km);
Keskmine kütusekulu on 10 l/100km, mis toodab ühe auto liikluspäevas umbes 17 kg CO2.

„Tundub päris karm, et 200 000 noort puud saavad piltlikult heastada üksnes ühe nädala liiklemise meie väikeses riigis. Samas annab see märku, kui suur on meie kaasaegse elustiili keskkonnamõju ja kui palju peame selle tasakaalustamisel vaeva nägema. Kui Eestis on praegu registreeritud ligi miljon autot, siis kogu maailmas on neid umbes 500 miljonit ja nende emissioonitase umbes 8,5 miljonit tonni CO2 aastas. Selliste mahtude kompenseerimiseks peame kogu ühiskonnaga panustama nii keskkonnasõbralike kütuste kasutamise, uute logistikalahenduste kui ka elektriautode laiema kasutamise suunal. Alexela jaoks on jätkusuutlike lahenduste Eestisse toomine suur prioriteet,“  lisas Adamson.

Oma auto CO2 emissioonitaset saab mugavalt arvutada MyClimate kodulehel