Energiaettevõte Alexela möödunud aastal alguse saanud putukate ’drive-in’ projekt laieneb üle-eestiliseks. Elurikkust toetava projekti eesmärk on looduslikku mitmekesisust soosiva haljastusmudeli rakendamine energiaettevõtte teenindusjaamades.

Algatusega soovib energiakontsern oma teenindusjaamades toetada elurikkuse laialdasemat propageerimist ühiskonnas. Projekti käigus muudetakse kõigi Alexela teenindusjaamade haljasalad putukate ’drive-in’ esindusteks, mis tähendab, et looduslikku liigirikkust toetavasse keskkonda sekkutakse ainult ohutusnõuete täitmise tagamiseks. Minimaalse häiringu eesmärk on toetada ka väiksemate rohealade potentsiaali rohevõrgustiku osana. 

Haljastusprojekti eesmärk on luua teenindusjaamade ümbruses looduslikke elu- ja rändepaiku putukatele ja teistele väikevormidele.

Energiaettevõtte ESG juht Kadri Ambos selgitas: "Meie soov on kaasa aidata säästvama ja elurikkust toetava keskkonna kujunemisele kogu Eestis. Ka väiksemate haljasalade kujundamine liigirikkamaks keskkonnaks, mis pakub putukatele ja muudele elusolenditele turvalist pelgupaika, on oluline samm selles suunas."

Oma panusega soovib Alexela olla aktiivne osaline igaühe loodushoiu liikumises ja elurikkust soosiva mõtteviisi kujundamisel. Iga Alexela teenindusjaama juurest on leitav ’Putukate drive-in’ märgis, millel oleva QR-koodi abil jõuab projekti tutvustava sisuni.

Haljastusprojekti raames vähendatakse teenindusjaamade rohealade niitmissagedust võimaliku miinimumini. Senise 15ne korra asemel aastas niidetakse haljasalasid üks – äärmisel vajadusel kaks korda aastas. See võimaldab pinnases salvestunud erinevatel taimekooslustel paremini esile tulla ning pakub putukatele soodsamaid ja turvalisemaid elutingimusi.

Planeeritud kolmeaastase pilootprojekti enneaegne laienemine kogu Alexela ketiüleseks näitab kontserni tugevat usku jätkusuutlikkusse ja keskkonnasäästlikkusse tulevikku. Kõigis teenindusjaamades jäävad mõistetavalt kehtima ohutusnõuded niitmistingimustele.