Looduse Omnibuss ja Nordea Pank kutsuvad kõiki loodusfotohuvilisi – nii täiskasvanuid, noori kui lapsi – osalema fotovõistlusel “Looduse Aasta Foto 2009”. Lisaks Eestis tehtud piltidele sel aastal esmakordselt ka kategoorias „Maailma loodus“.

Tööde esitamise tähtaeg 16. märts, võitjad kuulutame välja Tallinna Linnahallis 19.aprillil 2009. Osale ja erguta osalema ka oma sõpru.

Looduse Aasta Foto 2009

Konkursi eeskirjad

1. Osavõtuõigus. Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud. Võistlusel võib osaleda vaid Eestis tehtud loodusfotodega, v.a kategoorias „Maailma loodus“.

2. Konkursi ajakava. Võistlustööde saatmise/postitamise tähtaeg on 16. märts 2009. Tulemused avalikustatakse Tallinna Linnahallis 19.aprillil 2009.

3. Konkursi kategooriad. Konkurss korraldatakse kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13 a, kaasa arvatud), noored (kuni 19 a, kaasa arvatud) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).
Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias, mille määrab pildi autor. ˇüriil on erandkorras õigus pildi võistluskategooriat muuta. Lastel ja noortel on õigus esitada töid soovikorral ka üldarvestuse kategooriates, samuti võivad lapsed osaleda noorte arvestuses.

Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid neljas kategoorias.

* Esimene kategooria (1) – “Loomapildid”. Võistlevad fotod, mis kujutavad loomariigi esindajaid (imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad jms).
* Teine kategooria (2) – “Looduspildid”. Võistlevad loodusfotod maastikest, taimedest, seentest jms.
* Kolmas kategooria (3) – “Inimene ja loodus”. Hinnatakse pilte, mis väljendavad inimeste kooskõla loodusega, aga ka konflikte.
*Neljas kategooria (4) – „Maailma loodus“. Hinnatakse väljaspool Eestit tehtud loodusfotosid.

Üldarvestuses hinnatakse töid seitsmes kategoorias:

A-kategooria – “Loomaportreed”. Imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad jms suures plaanis.
B-kategooria – “Loomad tegutsemas”. Fotod, kus loomi on jäädvustatud tegevuses.
C-kategooria – “Taimed ja seened”. Õitsvate ja mitteõitsvate taimede ning seente ilu nii lähivõttes kui ka osana elukeskkonnast.
D-kategooria – “Maastikupildid”. Pildid Eesti maastikest.
E-kategooria – “Inimene ja loodus”. Pildid, mis väljendavad inimeste ja looduse kooskõla, aga ka konflikte.
F-kategooria – “Vormi mängud looduses”. Kujundid ja mustrid looduses. Võib keskenduda looduse kujutamisele abstraktses vormis.
G-kategooria „Maailma loodus“. Hinnatakse väljaspool Eestit tehtud loodusfotosid.

Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võidupiltide hulgast valib ˛ürii välja ühe, mis hinnatakse tiitliga “Looduse aasta foto 2009”.

4. Võistlustööde arv. Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 15 fotot.

5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine. Kategooriate ja vanuserühmade tähistamiseks palume kasutada järgmisi lühendeid:
1L (loomapiltide laste arvestus),
1N (looma-piltide noorte arvestus),
2L (looduspiltide laste arvestus),
2N (looduspiltide noorte arvestus),
3L (kategooria “Inimene ja loodus” laste arvestus,
3N (kategooria “Inimene ja loodus” noorte arvestus).
4L (kategooria „Maailma loodus“ laste arvestus)
4N kategooria „Maailma loodus“ noorte arvestus)
Üldarvestuses peab pildile olema märgitud kategooria (A–G, vt p.3), näiteks A (loomaportreed).

Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt

1. http://www.looduseomnibuss.ee/laf2009.php

01.veebruarist 2009 avatud üleslaadimislehe kaudu üle interneti maksimaalselt 5 MB suuruste .jpg failidena.

2. .TIF- või .JPG-failidena, mis on salvestatud PC- või MAC-formaadis CD-le. Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera salvestatud kujutisele). Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 6000 pikslit. Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt:

kategooria_autorimärksõna_pildinimi.laiend

(näiteks A_ Elmar_Luik.jpg; 1N_voldemar_mäger.tif).

Failinimi ei tohi sisaldada täpitähti ja kirillitsat ning kirjavahemärke (välja arvatud punkt laiendi ees ja alakriipsud failinimes osade eraldamiseks). Autor vastutab CD töökorras oleku eest. Soovitame kontrollida CD-d enne postitamist.

Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult.

Lubatud on elementaarne heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon ning teravustamine. Piltidel ei ole lubatud elementide juurde lisamine või nende eemaldamine, va tolmuplekkide eemaldamine. Lubatud on digitaalselt kokku kleebitud panoraamid ning piltide värviulatuse tõstmine (HDR). Piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ja nähtu võimalikult tõepärast ning loomulikku esitust.

Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra kohta.

Kui loomapilt on tehtud vangistuses viibivast loomast (näiteks loomaaias), peab loomapiltide kategooriates (A, B, 1L, 1N) esitamisel olema lisatud fotole märge “vangistuses” ja lühike selgitus, kus täpsemalt on pilt tehtud.

6. Konkursitööde saatmine. Palume võimaluse korral fotod konkursile üles laadida interneti teel.

Märgusõnaga “Looduse aasta foto” varustatud CD-d võib saata või tuua aadressile: OÜ Looduskiri, Koidu 80, 10139 Tallinn.

NB! Eraldi kinnisesse ümbrikusse palume lisada autori andmed: nimi, aadress, meiliaadress ja kontakttelefon. Sellele ümbrikule peab olema kirjutatud autori nime asendav märksõna.

7. Auhinnad. Võistluse auhinnafond on 200 000 krooni. Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Lisaks antakse välja eriauhindu. Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võitjad saavad keraamik Anne Türni loodud skulptuuri “Tantsiv hunt”.

Võidutööde hulgast valib zürii välja “Looduse aasta foto 2009”, mida tunnustatakse Suure Hundi tiitliga.

8. Žürii ja hindamiskriteeriumid. ˇüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, kunstnikud ja loodusetundjad. Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsioonaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust. ˇürii eeldab, et looduse pildistamisel on kinni peetud headest tavadest ja looduskaitse reeglitest.

9. Piltide kasutamine. Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja konkursikogumikus.

Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada ka loodusfotograafiat edendavatel eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi ja slaidisarju, trükkida plakateid, kalendreid, postkaarte. Teisi konkursil osalenud pilte võib kasutada kokkuleppel autoritega.

10. Korraldajate vastutus. Korraldajad suhtuvad esitatud töödesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta postis tehtud kahju eest.

11. Autori vastutus. Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. Samuti vastutab autor CD töökorras olemise eest.

Lisainfo: tel 648 1740, 56 476 297,  56 483 480