Mahetootmisega alustajad on oodatud osalema mahepõllumajandusliku tootmise algõppe koolitusel. Koolitus toimub üle Eesti kolmel eri teemal.

1. päev on sissejuhatuseks ja üldiseks ülevaateks mahepõllumajanduse nõuetest ning mahetaimekasvatuse põhialustest, 2. päeval käsitletakse mahetaimekasvatuse temaatikat põhjalikumalt ja 3. päev on maheloomakasvatuse teemal (toimuvad septembris). Mahetoetuse taotlejatel on kohustuslik  osaleda vähemalt kahel koolituspäeval.

1. päev - Taimekasvatuse põhikursus

6. juuli Kuressaare, Ülikoolide Keskus Kuressaares, Pargi 5a (Veeve Kaasik, Karin Hüva)

8. juuli Paide, Järvamaa Keskraamatukogu Lai 33 (Lilia Kulli, Karin Hüva)

11. juuli Põlva, Hotell Pesa, Uus tn 5 (Margo Mansberg, Karin Hüva)

13. juuli Haapsalu, Päeva Villa, Lai tn 7 (Margo Mansberg, Lilia Kulli)

15. juuli Rakvere, Nurga külalistemaja, Niine tn 4 (Margo Mansberg, Karin Hüva)                                                                                                                                                                 

Päevakava                                                                                                                                                           

10:00 Sissejuhatus. Mahepõllumajanduse põhimõtted ja seda reguleerivad õigusaktid. Peamised mahetaimekasvatuse nõuded. Mulla viljakus, toitained, orgaanilised väetised.
12:00 Kohvipaus                                                                               
12:30 Külvikord. Taimekaitse (umbrohi, kahjurid, haigused). Ennetav ja otsene tõrje. Toetusega seotud nõuded.
14:30 Nõustamissüsteemi tutvustamine

15:00 Lõpp                                                                                                                                                          2. päev - Taimekasvatuse erikursus

25. juuli Pärnu, Maaparandusbüroo saal, Kerese 4 (Veeve Kaasik, Lilia Kulli)

26. juuli Viljandi, Männimäe külalistemaja, Riia mnt 52d (Veeve Kaasik, Karin Hüva)

27. juuli Rapla, Maavalituse saal, Tallinna mnt  14 (Lilia Kulli, Karin Hüva)

29. juuli Tartu, Tartumaa Põllumeeste Liit, Jalaka 48 (Margo Mansberg, Karin Hüva)

                                                                                                                                                                                                              Päevakava                                                                                                                                                           

10:00 Umbrohtude agrobioloogilised rühmad, levinud umbrohud rühvel- ja teraviljade põldudel. Levinud taimekahjurid ja nende tõrje eri kultuuridel.
12:00 Kohvipaus
12:30 Kahjustajate tõrje maaharimise võtete abil. Erinevate kultuuride väetamine.
14:30 Nõustamissüsteemi tutvustamine
15:00 Lõpp                                        
                                                                                                                                                                   Lektorid on kogemustega mahenõustajad.

Koolitus on tasuta. Vajalik on registreerumine hiljemalt kaks päeva enne koolituse toimumist. Info ja registreerumine e-mail: mahepm[A]gmail.com või tel 5662 0955

NB! Nende jaoks, kes taotlevad mahepõllumajandusliku tootmise toetust, on koolitusel osalemine kohustuslik (vähemalt 2 päeva). Juhul, kui viimase viie aasta jooksul on vähemalt kahel arvessemineval mahekoolitusel osaletud, siis pole algõppe koolitusel osalemine kohustuslik.

Septembris toimuvad loomakasvatuse koolitused Käinas, Sakus, Pärnus, Tartus ja Võrus.

Koolituse korraldab Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus. Toetab Euroopa Liit.