Keskkonnainvesteeringute Keskuses algas täna Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava meetme „Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamine“ avatud taotlusvoor. Toetust antakse jäätmekäitluskeskustele, mis teenindavad alates 16. juulist 2009 Kagu-Eestit ning taotlusi saavad esitada kohalike omavalitsuste üksuste poolt asutatud juriidilised isikud.

Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele hiljemalt 19. oktoobriks 2009 kella 17.00 aadressile Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn või saata e-postile taotlus@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Perioodil 2007-2013 on Ühtekuuluvusfondist jäätmekäitluse arendamise projektide rahastamiseks kavandatud 2,8 miljardit krooni, millest ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste laiendamiseks on kavandatud 30 miljonit krooni.