Heakorrakuu raames toimub kolmandat aastat järjest jäätmeteemaline kooliprojekt nimega „Teame, näeme ja teeme“, milles osaleb viis Tallinna kooli. Täna viiakse kahes koolis läbi ohtlike jäätmete ja jäätmete liigiti kogumise teemaline koolitus. Projekt lõpeb 6. mail Euroopa koristuspäeval koolide koristustalgutega.

Projekti eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust ohtlikest jäätmetest ning jäätmete liigiti kogumisest. Teame, näeme ja teeme kooliprojekt viiakse läbi kolmes etapis, kus esimeses etapis „Teame“ toimub koolis ohtlike jäätmete ja jäätmete liigiti kogumise teemaline koolitus, teises etapis „Näeme“ külastab klass Tallinna jäätmejaama või Eesti Pandipakendit ning kolmandas etapis „Teeme“ osaleb iga klass talgutel, mis toimuvad enamasti kooli ümbruses.

Projektis osalevad 7.-8. klassi õpilased Nõmme Gümnaasiumist, Pirita Majandusgümnaasiumist, Tallinna Südalinna Koolist, Laagna Gümnaasiumist, Järveotsa Gümnaasiumist. Tallinna Keskkonnaamet kingib igale projektis osalenud klassile jäätmete liigiti kogumiseks prügikastid, kuhu saab koguda biojäätmeid, pakendeid ja olmejäätmeid.

Täpsemat teavet heakorrakuu tegevuste kohta leiab veebiaadressilt www.tallinn.ee/heakorrakuu ja vene keeles:
www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu