2009. aastal viib Keskkonnaministeerium koostöös Soome
Statistikaametiga ellu kergmestimisprojekti „Improving the quality of
Estonia’s National Greenhouse Gas Inventory“. Projekti eesmärgiks on
parendada iga-aastaselt ÜRO sekretariaadile ja Euroopa Komisjonile
esitatavat Eesti kasvuhoonegaaside inventuuri, koostada lähteülesanne
riikliku kasvuhoonegaaside inventuuri andmebaasi loomiseks, parandada
inventuuri kvaliteeditagamise ja kvaliteedikontrollisüsteemi, täiendada
inventuuri määramatuste arvutamise metoodikat ja tagada rahvusvaheline
koostöö inventuuri koostamisel edaspidiseks.

Samuti osalevad projektis Eestist Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Keskkonnauuringute Keskus ja Tallinna Tehnikaülikool ning Soomest Keskkonnaministeerium, Keskkonnainstituut ja Metsauuringute Keskus.

Projekt rahastatakse Euroopa Liidu Transition Facility 2006 fondist. Projekti kogumaksumus on 2,26 miljonit krooni, mida Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasfinantseerib 9% ulatuses.

Lisainfo:
Eve Tamme
Keskkonnaministeeriumi Info - ja Tehnokeskus
Kliima- ja osoonibüroo juhataja
Eve.Tamme@ic.envir.ee
Tel: 673 7582